Zhvillohet DVDay i Stërvitjes CPX/CAX “Morava -14”.

25 Shtator 2014.  Në  mjediset stërvitore të Qëndrës së Simulimit, u zhvillua paraditen e sotme  DVDay i Stërvitjes CPX/CAX “Morava -14”, stërvitje nën përgjegjësinë e QS dhe në b/punim kryesor me Drejtorinë e Përgjithshme të Emergjencave Civile.

 

Në këtë aktivitet morën pjesë, Zv/ambasadori i SHBA në Shqipëri zoti Henry V. Jardine, Zv/MPB z. Ilirjan Mustafaraj, Drejtori i Përgjithshëm i EC, z. Shemsi Prençi, Zv/SHSHPFA Gjeneralmajor Viktor Bërdo, Zv/Komandanti i KDS Kolonel Rruzhdi Kuçi, përfaqësues të ministrive të ZHETS, MEI, ZHUT, MTI, MMSR, MBZHRMU, MMj, MSH, të Qëndrës Vullnetare të EC, instituti i IGJEUM, KRYQI i Kuq Shqiptar, Prefektura Berat, Elbasan, Gjirokastër, Tiranë, Bashkia Tiranë, ekipi i CUBIC, përfaqësues të SHPFA, QBO, Komandave e Forcave kryesore, KDS, etj.

Në fjalën e tij të hapjes, Drejtori i Përgjithshëm i EC, z. Shemsi Prençi në cilësinë e  Drejtuesit Programues të Stërvitjes, vlerësoi angazhimin e të githa institucioneve gjithpërfshirëse në stërvitje, sikurse dhe Qëndrën Vullnetare të EC, të cilët për herë të parë po japin kontributin dhe realiauar detyra të rëndësishme në një stërvitje ndërinstitucionale simuluese. Gjithashtu, zoti Prençi falenderoi ekipin amerikan të CUBIC, personelin e QS dhe institucionin e KDS për asistencën teknike, operacionale e logjistike të dhënë për realizimin me sukses të stërvitjes.

Kolonel Dritan Demiraj, Shefi i QS, shprehu falenderimet e tij për angazhimin konkret të gjithë ministrive të linjës të përfshirë në EC, duke theksuar se qëllimi i realizimit të këtyre stërvitjeve është rritja e b/punimit ndërministror në rastet e EC.

Më pas, pjesëmarrësit u njohën nga Specialisti i EC në Drejtorinë e Opercioneve në SHP, zoti Arben Molla, me një panoramë të përgjithshme mbi qëllimin, objektivat, zhvillimin e skenarëve të stërvitjes si dhe audiencën pjesëmarrëse në të.

Zoti Dee Esplin, përfaqësues i ekipit të CUBIC,i informoi të ftuarit në këtë DVDay, mbi organizimin e Qendrës së Simulimit në stërvitjen “Morava-14”.

Në këtë aktivitet përshëndeti dhe Zv/SHSHPFA Gjeneralmajor Viktor Bërdo. Ndër të tjerash ai evidnetoi faktin se me këtë stërvitje është bërë ajo që deri dje na ka munguar- sjellja e të gjithë institucioneve, OJQ, organizatave vullnetare në një trajnim të përbashët e gjithpërfshirës për rastet e EC. Kjo stërvitje do u hapë rrugë stërvitjeve e skenarëve realë në terren, duke vepruar të githë si një trup i vetëm - theksoiGjeneral Bërdo. Ai falenderoi dhe njëkohësisht inkurajoi për zhvillimin me sukses jo vetëm të kësaj stërvitjeje por edhe atyre që do vinë më pas.

Zv/MPB zoti Ilirjan Mustafaraj, i cili përshëndeti zhvillimin me sukses të kësaj stërvitjeje, në fjalën e tij u ndal në vlerësimin e ekspertizës së ekipit amerikan CUBIC, duke sjellë edhe përvojën e SHBA për zhvillimin e këtyre stërvitjeve. Ndër të tjerash ai u shpreh se; “ detyra jonë është të stërvitemi, që planet tona ti vëmë në provë. Të gjithë strukturat e shtetit që përballen me EC, të kompaktësohen nëpërmjet këtyre trajnimeve të përbashëta, në mënyrë që ngjarjet reale të EC të përballohen me sukses. Gjithashtu, duhet të thellohen masat në çdo institucion jo vetëm për raste të vecanta, siç ishte rasti I kësaj stërvitjeje, por për të gjitha llojet e emergjencave civile.”

Pas prezantimeve rreth kësaj stërvitjeje, pjesëmarrësit vizituan Qëndrën e Simulimit, për të parë nga afër infrastrukturën stërvitore që institucioni i KDS ofron nëpërmjet kësaj qëndre.

 

Stërvitja “Morava14” e filluar disa ditë më parë dhe që konkludoi me Ditën e Vizitorëve të Shquar, është një stërvitje ndërministrore, në nivel kombëtar e gjithpërfshirës në përgjigje të katastrofave e fatkeqësivve(tërmetet) dhe e asistuar me komjuter(CAX). Si Audiencë Parësore Stërvitorenë këtë stërvitje ishteQendraKombëtare e EmergjencaveCivile,  ndërsa Audienca Dytësore Stërvitorepërfshinte koordinatorët e ministrive të linjave; institucionet përkatëse vendore, kombëtare dhe qeveritare, Organizata Jo-qeveritaresi dhe Qendra e Simulimit.

Qëllimi i kësaj stërvitjeje ishte aftësimi i strukturave të emergjencave civile në DPEC, në ministritë e linjës, prefekturat e vendit, OJQ dhe zhvillimi i kapaciteteve reaguese të shtetit shqiptar për menaxhimin e operacioneve në përgjigje të katastrofave e fatkeqësivve(tërmetet), duke ndjekur dhe zbatuar me rigorozitet ligjin e EC, PKEC, si dhe procedurat standarde të miratuara, gjatë procesit të planëzimit, ekzekutimit dhe analizës së stërvitjes. Objektivat e ssa kishin të bënin me Testimin e sistemit të komunikimit nga QKOEC mestrukturat e përgjegjësisë për emergjencat civile;  Përdorimin e burimeve nga QKOEC ( të kapaciteteve të ministrive të linjës, OJQ), në prefekturën Korçë; Vlerësimin e situatës nërajonin ku ka ndodhur fatkeqësia; Testimin e kapaciteteve për dhënien e ndihmës sëpare; Vendosjen eekipeve SAR dhe organizatave jo qeveritarenë zonën e operacionit; Zbatimin e procedurave standarte nga QKOEC dhe strukturat përgjegjëse gjatë zhvillimit të operacionit; Testimin e planeve tëemergjencave civile (gjithëpërfshirëse); Aplikimin e mësimeve tënxjerra nga operacionet  e  mëparshmepër emergjencat civile.

Aplikimi i procedurave në QS për projektimin, ekzekutimin dhe vlerësimin e kësaj stërvitjeje, do të rrisin vlerat trajnuese/zhvilluese të këtyre lloj stërvitjeve jo vetëm për drejtuesit, pjesëtarët e stafit të Qendrës së Simulimit, por dhe për audiencën stërvitore primare (QendraKombëtare e EmergjencaveCivile) si dhe ato ndihmuese (Koordinatorët e ministrive, institucionet përkatëse vendore, kombëtare dhe qeveritare, OJQ,etj.).

View the embedded image gallery online at:
http://www.tradoc.mil.al/index.php/en/#sigFreeId35e27011f2

 

Zv.kom. i KDS Kol. Rruzhdi Kuçi priti Atasheun Ushtarak te Kosovës në vendin tonë, Kol. Enver Dugolli.

23 Shtator 2014.  Zv/komandanti I KDS, Kolonel Rruzhdi Kuçi, priti paraditen e sotme në një takim kortezie, Atasheun Ushtarak të Kosovës të akredituar në venditn tonë, Kolonel Enver Dugolli.

Kolonel Kuçi pasi i shprehu mirëseardhjen, e uroi Kolonel Dugollin për detyrën e atasheut ushtarak. Në të pastajmen, Kolonel Kuçi bëri një rezyme në ldhje me ecurinë dhe zhvillimet më të fundit për përmirësimin, zhvillimin e konsolidimin e të gjithë strukturave arsimore ushtarake, në kuadër të rishikimit e përmirësimit të procesit arsimor, programit të ri pilot të trajnimit të oficerëve të rinj nga Garda Kombëtare e New Jersey, sipas Konceptit të ri, tashmë të miratuar të Arsimimit Ushtarak Profesional (AUP).Në kudër të qëllimit që ky takim pati, Kolonel Kuçi, ndër të tjerash u shpreh se: ” Bashkëpunimet dypalëshe të nisura më herët, kryesisht në fushën e arsimimit ushtarak, nëpërmjet përfshirjes në kurset institucionale të oficerëve kosovarë, si në KLSM, KLO, KKSHP, kanë qënë tepër produktive. Bashkëpunimi dypalësh do të vazhdojë të konsolidohet në të gjitha fushat; grupet e punës janë krijuar për këtë qëllim, si dhe për të krijuar projekte të reja e konkrete në kuadër të planeve dypalëshe bashkëpunuese dhe për vitin në vazhdim”- ka përfunduar Zv/Komandanti i KDS, Kolonel Kuçi.

Nga ana e tij, Atasheu ushtarak i Kosovës, Kolonel Enver Dugolli, u shpreh se shkëmbimi i deritanishëm i eksperiencave dhe programeve në fushën e arsimimit ushtarak ka qënë tepër i vyer dhe i vlefshëm. Një rëndësi marrin përfundimi i projekteve të nisura si dhe inicimi i ideve e projekteve të reja në funksion të rritjes e forcimit të bashkëpunimit të përbashkët në sistemin e mbrojtjes së të dy vendeve,  të cilat do i shërbejnë më së miri dhe përmirësimit dhe funksionimit pozitiv e sipas standarteve edhe të punës konkrete që bëhet në FSK, sidomos në fazën aktuale që ndodhet, në kalimin e strukturës organizative të saj si një Forcë e Armatosur. 

Në përfundim të takimit të dy palët  shprehën  edhe njëherë bindjen për vijimësinë e bashkëpunimit ushtarak në fushën e arsimimit nëpërmjet mënyrave, ideve e projekteve të reja e konkrete.

Zhvillohet Ceremonia e Diplomimit të Oficerëve të Rinj që përfunduan studimet në Gardën Kombëtare të New Jersey, SHBA

12 Shtator 2014. Në mjediset e Muzeut të FA, është zhvilluar paraditen e sotme Ceremonia e Diplomimit të Oficerëve të Rinj që kanë përfunduar studimet në shkollën e kandidatit per oficerë në Gardën Kombëtare të New Jersey, SHBA.


Në këtë ceremoni morën pjesë Zv/MM zoti Dritan Hila, Ambasadori i SHBA në vendin tonë, Shkëlqesia e Tij, zoti Aleksandër Arvizu, SHSHPFA Gjeneralmajor Jeronim Bazo, Komandanti i Gardës Kombëtare të New Jersey, Gjeneralbrigade Michael Cunnif, Zv/komandanti i KDS Kolonel Rruzhdi Kuçi, komandantët e komandave e forcave kryesore të FA, atashetë ushtarakë të akredituar në vendin tonë, përfaqësues të MM e SHPFA, si dhe familjarët e kontigjentit të oficerëve të rinj “Black Eagle 001”.
Fjalën e hapjes në këtë ceremoni e mbajti Zv/komandanti i KDS, Kolonel Rruzhdi Kuçi. Në fjalën e tij ndër të tjerash ai theksoi:” Në emër të Komandës së Doktrinës dhe Stërvitjes si dhe të oficerëve të rinj shpreh mirënjohje dhe falenderim per vlerësimin që i bëhet këtij eventi të rëndësishëm. Prania juaj në ceremoni është mbështetje dhe inkurajim për këta oficerë të rinj të sapo diplomuar. Pritshmëritë që ne kishim ndaj “Black Eagle 001” ishin të larta, ndaj diplomimi i tyre sot tregon se ato kanë shfaqur karakter, duke treguar vlerat me të mira të ushtarakut shqiptar. Përfundimi me sukses i programit të përgatitjes si oficerë është fillimi i një dimensioni të ri në bahkëpumimit dypalësh në fushën e arsimimit ushtarak, dukeshënuar kështu arritjen e një standarti të ri në përgatitjen e oficerëve të rinj. Përvetësimi i tërë programit mësimor e stërvitor në AFA dhe në shkollën e kandidatit per oficerë në Gardën Kombëtare të New Jersey-it shënon vetëm fillimin e një rrugëtimi të gjatë në shërbim të FA dhe vendit”. Në përfundim të fjalës së tij, Kolonel Kuçi shprehu falenderime për Shkollën e Kandidatëve për oficerë të New Jersey-it, stafin pedagogjik në AFA, MM e SHSHPFA për mbështetjen e vecantë në këtë proçes trajnimi e shkollimi.
Në ceremoni përshëndeti dhe Komandanti i Gardës Kombëtare të New Jersey-i Gjeneralbrigade Michael Cunnif. Në fjalën e tij, gjeneral Cunnif, vlerësoi me tone positive klasën “Black Eagle 001”. Ndër të tjerash ai u shpreh se ;’’ Që nga nga momenti që 24 burra dhe gratë filluan trajnimin ishte mjaft e dukshme që kjo klasë ishte ndryshe nga klasat e tjera që Garda Kombëtare e New Jersey-it ka përgatitur dhe kjo jo pse ishte klasa e parë që hyri në histori me të huaj që u trajnua nga Garda Kombëtare e New Jersey-it, por ishte klasa me rezultate me te mira e trajnuar nga akademia jone. 8 pjesëmarrëse ishin femra, thuhet se shpesh gratë nuk kanë shërbyer në role drejtuese në FA. Pjesëmarrja e tyre do të ndihmojë në fuqizimin e ushtrisë shqiptare dhe përgatitjen e drejtuesve femra në të ardhmen. Gjeneral Cunnif theksoi se drejtuesit e Gardës së New Jersey-it promovuan rëndësinë e programit të partneritetit midis të dy shteteve dhe arritjeve të jashtëzakonshme të klasës ‘Black Eagle 001”. Përfundimi me sukses i pjesëmarrësve ishte edhe një hap më tej i programit të partneritetit midis të dy vendeve dhe lidhjeve që Shqipëria dhe New Jersey kanë”.
Në emër të oficerëve të rinj të “Black Eagle 001”,përshëndeti nëntoger Hekuran Budani. Në përshëndetjen e tij ai u ndal në procesin e trajnimit në Shqipëri duke evidentuar se ky proçes rezultoi te ishte teper i suksesshm dhe frytdhënës duke sherbyer si një tranzicion i butë drejt trajnimit në Gardën e New Jersey. Kjo, falë dedikimit dhe përkushtimit të një grupi instruktorësh, përbërë nga oficerë dhe nënoficerë shqiptarë. “Adaptimi me nje mentalitet tjeter edukimi dhe trajnimi – vijoi Nëntoger Budani, - ishte ndër pjesët më të vështira të këtij programi. Mos bërja e kompromiseve por arritja e standarteve, duke u trajnuar në të njëjtat kushte me kolegët amerikanë ndikuan më së miri, për të formësuar tek ne nje lidership me vlera, karakter dhe kompetence, në kushtet e stresit dhe dinamizmit”. Më përfundim të përshëndetjes së tij, ai shprehu një sërë falënderimesh për , MM, SHP, KDS, zyrën e ODC, Gardes se New Jersey, që inicuan këtë projekt të edukimit të lidershipit të ri të FA si dhe për mbështetjen efikase dhe te pakursyer në realizimin me sukses të tij.
Ambasadori i SHBA në Tiranë, Alexandër Arvizu duke marrë fjalën tha se, veprimi i parë publik i Ministres Kodheli sapo u emërua në detyrën e Ministres së Mbrojtjes ishte nënshkrimi i letrave të ofertës dhe pranimit për trajnimin e shqiptarëve në shërbimin ushtarak në Shkollën e Kandidatëve për Oficerë në New Jersey dhe në Fort Benning, Georgia. Një vit pas nënshkrimit të marrëveshjes ne kemi të diplomuar prej kësaj shkolle në New Jersey këta oficerë, si dhe dy nënoficerë që aktualisht janë duke përfunduar programet e trajnimit në shkollën federale të kandidatëve për oficerë në Fort Benning. Të gjithë këta oficerë duhet të jenë shembuj të përpjekjeve modernizuese dhe të suksesshme të Shqipërisë. Ata do të shërbejnë si provë që Ministria e Mbrojtjes dhe FA janë thellësisht të përkushtuar jo vetëm në drejtim të përmirësimit të aftësive të gjuhës angleze, por edhe në sigurimin e një trajnimi me orientim amerikan dhe perëndimor
Ndërsa, Zëvendësministri i Mbrojtjes, z. Dritan Hila, duke iu drejtuar oficerëve të sapodiplomuar theksoi: “Disa muaj më parë, kur ju u larguat për studime në programin pilot të Gardës Kombëtare të New Jersey, ministrja e Mbrojtjes Kodheli, ju ka thënë dy gjëra të rëndësishme: E para, ju dha besimin se do të keni të gjithë mbështetjen e saj si ministre e Mbrojtjes dhe të Shtabit të Përgjithshëm dhe, për këtë po ju siguroj edhe njëherë, që kjo mbështetje do të jetë e vazhdueshme nga ana jonë. Së dyti, ju dha një këshillë që pritshmëria jonë ndaj jush është vërtetë e lartë, ndaj bëni gjithçka që duhet, që ne të gjithë të ndihemi krenar me ju.
Në përfundim të kësaj ceremonie nëntogere Anita Gruda i dorëzoi Zv/mm, zotit Dritan Hila flamurin e grupit “Black Eagle 001”.
Ceremonia u mbyll me realizimin e një fotoje të përbashkët.

Po ditën e sotme, në vazhdën e aktiviteteve, Zv/komandanti i KDS, Kolonel Rruzhdi Kuçi, priti në një takim kortezie Komandantin e Gardës Kombëtare të New Jersey, Gjeneralbrigade Michael Cunnif. Në këtë takim u diskutua në lidhje me sistemin e ri arsimor ushtarak në Shqipëri, si dhe ecurinë e mëtejshme të bashkëpunimit midis Gardës së New Jersey dhe FARSH në drejtim të edukuimit e trajnimit të oficerëve të rinj.
Komandanti i Gardës Kombëtare të New Jersey, Gjeneralbrigade Michael Cunnif, bëri një vizitë në QS, ku u njoh me misionin, detyrat dhe funksionimin e kësaj qëndre.

View the embedded image gallery online at:
http://www.tradoc.mil.al/index.php/en/#sigFreeIded0316c5c7

 

Zv/kom. i KDS Kol. Rruzhdi Kuçi, takim me pjesëmarrësit e Kursit të Lartë të Sigurisë dhe Mbrojtjes 2014

09 Shtator 2014. Pjesëmarrësit e Kursit të Lartë të Sigurisë dhe Mbrojtjes 6, zhvilluan mesditën e sotme në mjediset e Komandës së Doktrinës e Stërvitjes, një takim me Zv/komandantin e KDS, Kolonel Rruzhdi Kuçi. Në takimin e organizuar nën një frymë tepër miqësore e vllazërore, Kolonel Kuçi, shoqërohej nga Komandanti/Rektori i AFA, Prof.Asoc.Dr./ kolonel Agim Sula, Shefi i Shtabit të KDS, Kolonel Riza Zaja si dhe Stafi Drejtues i KLSM 6.

Gjatë takimit, Zv/komandanti i KDS Kolonel Rruzhdi Kuçi, pasi dha një panoramë të përgjithshme në lidhje me KLSM si dhe traditën e pjesëmarrjes rajonale në të, ndër të tjerash shprehu mirënjohje për pjesëmarrjen në kurs, ashtu sikundër një falenderim e mirënjohje të vecantë dhe për vendet rajonale respektive, për bashkëpunimin pozitiv e të sukseshëm, në krijimin e mundësive për ndjekjen nga ana e kandidatëve të kursit më të lartë të sigurisë e mbrojtjes në nivel rajonal. Gjithashtu, Kolonel Kuçi u shpreh se: " Kursi i Lartë i Sigurisë dhe Mbrojtjes ka vlera të vecantë jo vetëm për nga larmia e programacionit që trajton po nga adresimi ndaj cështjeve të sigurisë rajonale, ku gjithsecili ka cfarë të japë e të marrë". Më tej, ai evidentoi faktin që ndjekja e këtij kursi për të gjithë pjesëmarrësit do të jetë jo vetëm një shkëmbim idesh, mendimesh, eksperiencash në fushën e sigurisë e mbrojtjes, por edhe një shkëmbim kulturash e traditash rajonale.
Takimi vijoi në formën e një bashkëbisedimi miqësor e të ngrohtë, duke dhënë njëkohësisht edhe përshtypjet e para nga pjesëmarrësit e kursit, në drejtim të organizimit, infrastrukturës mësimore akademike të ofruar si dhe pritshmëritë pozitive përkatëse.

View the embedded image gallery online at:
http://www.tradoc.mil.al/index.php/en/#sigFreeId25bed35fb2

Zv/kom. i KDS, Kolonel Ruzhdi Kuçi, pret atasheun italian, Gjeneralbrigade Vitto Dell’Edera.

25 Gusht 2014. Mesditën e sotme, Zv/komandanti i KDS, Kolonel Rruzhdi Kuçi, priti në një takim kortezie atasheun ushtarak Italian të akredituar në vendin tonë, Gjeneralbrigade Dell’Edera.Takimi u zhvillua me rastin e përfundimit të mandatit të tij të shërbimit në vendin tonë.

Takimi u zhvillua në një frymë tepër miqësore. Kolonel Kuçi vlerësoi kontributin e dhënë nga Gjeneralbrigade Dell’Edera në forcimin e bashkëpunimit dypalësh në fushën e arsimimit dhe trajnimit ushtarak, si dhe mbështetjen e FA të Italisë ndaj FA shqiptare në këtë drejtim.

Më konkretisht, Kolonel Kuçi u ndal në fushat e këtij bashkëpunimi, duke theksuar rëndësinë që ka patur ky b/punim kryesisht në drejtim të shkëmbimit dhe marrjes së eksperiencës, në fushën e edukimit e trajnimit ushtarak, në fushën e logjistikës, mbështetjen infrastrukturore, etj.

Nga ana e tij,Gjeneralbrigade Dell’Edera, adresoi një falenderim të veçantë për frymën e mirëkuptimit dhe bashkëpunimit që gjeti në Komandën e Doktrinës dhe Stërvitjes, gjatë periudhës së shërbimit të tij në vendin tonë, duke vlerësuar njëkohësisht edhe përparimet e mëdha që janë bërë në vendin tonë përgjat periudhës së kryerjes së misisonit të tij.

Në fund të takimit, bashkëbiseduesit shprehën edhe njëherë bindjen se, marrëdhëniet e b/punimi dypalësh në fushën e arsimimit dhe trajnimit ushtarak, do të vazhdojnë të thellohen më tej.

Zv/komandanti i KDS Kolonel Rruzhdi Kuçi, i uroiGjeneralbrigade Vitoo Dell’Ederës suksese në detyrën e re që do marri si dhe i uroi mirëseardhjen dhe suksese atasheut të ri, Kolonel Emanuele Arresut  që do t’a zëvendësojë.