KDS në “TRADOC Day” pret trupën e atasheve ushtarakë të akredituar në vendin tonë.

21 Janar 2014. Paraditen e sotme, Komanda e Doktrinës dhe Stërvitjes së bashku me institucionet e saj të varësisë, pritën trupën e atasheve ushtarakë të huaj të akredituar në vendin tonë, në ditën e saj “TRADOC Day”.
Qëllimi i vizitës së trupës së atasheve ishte njohja nga ana e tyre me ecurinë dhe zhvillimet më të fundit në të gjithë strukturat arsimore ushtarake të KDS.
Në takimin njohës të zhvilluar me këtë rast në sallën e mbledhjeve të KDS, merrnin pjesë Zv/komandanti i KDS, Kolonel Ruzhdi Kuçi, komandantët, shefat e institucioneve, qëndrave të varësisë si AFA, ANO, SHT, QS, QDK si dhe përfaqësues të shtabit të KDS.
Shoqata e atasheve ushtarakë kryesohej nga Dekani i trupës së atasheve, N/kol.Guido Altendorf.
Pasi uroi për mirëseardhjen, Zv/komandanti i KDS, Kolonel Ruzhdi Kuçi, në emër të institucionit që drejton vlerësoi kontributin e dhënë nga atashetë ushtarakë, në forcimin e bashkëpunimit dypalësh në fushën e arsimimit dhe trajnimit ushtarak, si dhe mbështetjen e vendeve respektive në këtë drejtim. Në vija të përgjithshme, Kolonel Kuçi, i njohu pjesëmarrësit me atë cka përfaqëson institucioni i KDS, si institucioni lider në fushën e arsimimit dhe trajnimit ushtarak, që i shërben Forcave të Armatosura, duke ju përgjigjur nevojave kombëtare me qëllim përputhshmërinë me sistemin e arsimimit kombëtar dhe eksperiencën e shkollave të vendeve të NATO-s.
Më pas, të pranishmit u njohën më konkretisht me misionin, strukturën dhe detyrat që KDS dhe institucionet e varësisë kryejnë, sidomos në procesin e arsimimit dhe trajnimit në Forcat e Armatosura, në të gjitha nivelet e arsimimit dhe kualifikimit, për personelin oficer, n/oficer, ushtar e civil, rrugën e kryerjes së këtij procesi, sipas konceptit të ri të Arsimimit Ushtarak Profesional, si dhe ecurinë dhe fushat e bashkëpunimit rajonal e me partnerët ndërkombëtarë. Për sa më sipër, në mënyrë konkrete u brifua nga përfaqësuesit e shtabit të KDS, institucioneve të varësisë si ANO, SHT, QDK si dhe AFA e QS.
Në  mbyllje të vizitës së tyre, trupa e atasheve ushtarakë, vizitoi Muzeun e Forcave të Armatosura, ku objektet dhe faktet historike janë pjesë përbërëse e edukimit dhe trajnimit të efektivave ushtarake, në funksion të ruajtjes së traditave dhe trashëgimisë kulturore.  

View the embedded image gallery online at:
http://www.tradoc.mil.al/index.php/en/#sigFreeId52def8994e 

 

DITË CERTIFIKIMI DHE BETIMI NË SHKOLLËN E TRUPËS

24 Dhjetor 2014. Në Shkollën e Trupës Bunavi, paraditen e sotme u zhvillua ceremonia e çertifikimit dhe  betimit të ushtarëve profesionistë të cilët përfunduan kursin e stërvitjes individuale bazë (SIB).

Në cermoninë e çertifikimit ishin të  pranishëm  Zv/Komandanti i KDS Kolonel Ruzhdi Kuçi, Drejtori i  Drejtorisë së Operacioneve në SHPFA Kolonel Adi Ndoni si dhe personeli i Shkollës së Trupës. 

Fjalën përshëndetëse për efektivat dhe të ftuarit e mbajti Komandanti i Shkollës së Trupës Kolonel Petrit Dajlani.

Në fjalën e tij, Kolonel Dajlani theksoi se kjo ceremoni i dedikohet këtyre të rinjve, të rreshtuar në këtë shesh, që për 12 javë stërvitje këtu në Bunavi, demonstruan zellin, sakrificat, dinjitetin, durimin, motivimin, bashkëpunimin e përkushtimin, për të realizuar objektivat programit të Stërvitjes Bazë. Kolonel Dajlani vlerësoi arritjet përgjatë kursit, duke uruar për suksese të mëtejshme dhe inkurajuar për karrierën ushtarake në radhët e Forcave të Armatosura. 

Komandanti i SHT, Kolonel Petrit Dajlani, vijoi gjithashtu dhe me disa nga synimet e SHT, në drejtim të konsolidimit të sistemit të stërvitjes së ushtarit profesionist. Ai theksoi se: “ në këtë vit, misioni i Shkollës së Trupës  ndryshoi spektrin e detyrave dhe përgjegjësive të tij.  Krahas Stërvitjes Bazë dhe Stërvitjes Individuale të Avancuar, kemi marrë për sipër të stadardizojmë dhe certifikojmë përgatitjen speciale të oficerëve dhe nënoficerëve që do të trajnohen në qendrat stërvitore të strukturave të Forcave tona të Armatosura. Sot ndjemi më krenar, pasi kemi realizuar me sukses një pjesë të misionit tonë të ri duke i shtuar radhëve të  Forcave të Armatosura, këta djem e vajza, tashmë të aftë e të certifikuar për të shërbyer në radhët e tyre. Ju shpreh mirënjohjen time për përkushtimin dhe seriozitetin treguar, për atë që ju reflektuat gjatë 12 javëve stërvitje këtu në Bunavi. Jam i sigurt se dijet dhe aftësitë e fitura do t’ju shërbejnë për të rritur më tej profesionalizmin tuaj gjatë kryerjes së detyrave në repartet e Forcave të Armatosura ku do të shërbeni – përfundoi Kolonel Dajlani.

Drejtori i Drejtorisë së Operacioneve në SHPFA Kolonel Adi Ndoni,ju uroi suksese të mëtejëshme ushtarëve profesionistë të sapo çertifikuar. Ai gjithashtu falënderoi për profesionalizmin dhe punën e bërë nga oficerët dhe nënoficerët e SHT-së të cilët i stërvitën këta ushtrëve profesionistë. Në fund të fjalimit të tij ai theksoi se: ”Njohuritë e fituara këtu në Bunavi, rregullin,disiplinën, punën me teste dhe standarte duhet ti vini në zbatim në repartet e Forcave të Armatosura ku ju shërbeni”.

Në përfundim të cermonisë për ushtarët profesionistë të cilët gjatë kursit janë dalluar për arritje të larta në disiplinë, në stërvitje si dhe në jetën e përditëshme në repart u ndanë çertifikatat ku ndër ta dallohen: 

PR-I Stiven Luli, PR-I Kristina Dajko, PR-I Arlind Anadolli,PR-I Klita Hoxha, PR-I Vasil Leno.

Në kursin e stërvitjes individuale bazë(SIB) u trajnuan dhe u çertifikuan rreth 191 kursantë, nga të cilët 178 meshkuj dhe 13 femra.

View the embedded image gallery online at:
http://www.tradoc.mil.al/index.php/en/#sigFreeIdf833106d67

Komanda e Doktrinës dhe Stërvitjes bën bilancin e punës një vjeçare për 2014

22 Dhjetor 2014. Viti 2014 për KDS, ka qënë vit i konsolidimit të arritjeve të nisura në vitin 2013 dhe vit në të cilën të gjithë strukturat e saj kanë punuar për ti dhënë institucionit të KDS fizionominë e një institucioni të denjë për t`u përballur me sfidat e kohës. Kjo gjë u reflktua dhe në analizën vjetore të punës për që institucioni I KDS zhvilloi.

 

Në këtë analizë morën pjesë Zv/kom. i KDS, Kolonel ruzhdi Kuçi, Komandantet e institucioneve dhe Shefat e qëndrave të AFA, ANO, SHT, QS, QD, QLMI, shtabi i KDS, si dhe personel nga institucionet e sipërpërmëndura.

Analiza vjetore e KDS u ndoq nga afër nga SHSHPFA Gjeneralmajor Jeronim Bazo.

Shefi i Shtabit të KDS, Kolonel Selim Troci, nëpërmjet një prezantimi, solli para pjesëmarrësve në analizë, një panoramë përmbledhëse të të gjithë aktivitetit vjetor të KDS. Analiza vjetore citon Kolonel Troci, reflekton konsolidimin e ecurisë së gjithë veprimtarisë së institucionit të KDS, hapat e ndërmara gjatë 2014, në drejtim të reformimit dhe ristrukturimit organizativ institucional, arritjet dhe rekomandimet kryesore për përmirësimin e punës dhe performancës së KDS. “Në këtë bilanc të aktivitetit një vjeçar ne vlerësojmë atë që kemi arritur, evidentojmë mangësitë, reflektimin mbi to, si dhe kryerjen e analizave se çfarë ne kemi bërë mirë çfarë mund të bëjmë më mirë dhe si të mund të adresojmë problemet dhe prioritetet tona në të ardhmen”.

Në qendër të vëmendjes së punës së Komandës së Doktrinës dhe Stërvitjes për vitin 2014 ka qenë realizimi i objektivave dhe veprimtarive kryesore  të mbështetur në Direktivën e Ministrit të Mbrojtjes, Udhëzimet e SHSHP të FA-së për arsimimin dhe stërvitjen, Udhëzimet e SHSHP për realizimin e objektivave të FA-së për vitin 2014, Matrica e Veprimtarive Kryesore për vitin 2014, Matrica e aktiviteteve të b/punimit dy palësh me vendet anëtare të NATO-s dhe ato partnere, detyra e Komandantit të KDS për vitin 2014, etj. E gjithë puna një vjecare e institucionit është ndërtuar në funksion të synimeve që KDS kishte vendosur për 2014, synime që kanë të bëjnë me realizimin e misionit, objektivave dhe detyrave të vëna në kuadër të reformimit të gjithanshëm të FA, përqasjen e programeve mësimore e stërvitore me standardet e NATO-s përfshirë dhe kërkesat e reja të arsimimit, në funksion të objektivit për të patur një sistem arsimimi ushtarak të plotë e të integruar, sipas modeleve të vendeve perëndimore, duke mbajtur parasysh edhe nevojat dhe traditat më të mira në këtë fushë. Për 2014, KDS me institucionet e varësisë së saj, e kanë ndërtuar punën me prioritete. Ndër më kryesoret, vlejnë të përmënden; Përgatitja dhe implementimi i Konceptit të Ri Arsimor Ushtarak; Procesi i kalimit në strukturën e re organizative të strukturave të KDS-së; realizimi me sukses i Planit Vjetor të Arsimimit; Impaktet mjaft pozitive të dhëna në personelin e KDS-së nga miratimi i Ligjit të Karrjerës Ushtarake; Realizimi i kurseve institucionale të oficerit, KLSM, KLO, KKSHP,  KTHOSH; Realizimi i kurseve institucionale të nënoficerit, KKK, KLNO,  KANO, KBNO, KFNO; Realizimi i kurseve profesionale në SHT(SIB, SIA, specialitetet); Projektit Pilot për përgatitjen e oficerëve të rinj në SHBA; Rritja e performancës dhe aftësive mësimdhënëse të   trupës  pedagogjike; Realizimi i studimeve strategjike, përpunimit doktrinar, si dhe   zhvillimi i  koncepteve operacionale; Implementimi i publikimeve doktrinare, standardizimit dhe sistemit  të mesimeve të nxjerra; Ridimensionimi i Shkollës së Trupës; Rritja e rolit të Qendrës së Simulimit në zhvillimin e stërvitjeve të strukturave të FA dhe ato ndërinstitucinale; Rritja e b/punimit me institucionet dhe organizmat jashtë  strukturave të KDS-së; Pjesmarrja aktive e gjithë personelit të KDS-së në Emergjencën Mjedisore të Pastrimit të teritorit të Republikës nga mbetjet urbane; Zhvillimi i aktiviteteve në kuadrin e 70 - Vjetorit të clirimit të   atdheut-  janë disa nga angazhimet dhe detyrat kryesore të realizuara me sukses gjatë këtij viti.

Në bashkëpunim dhe koordinim me Shtabin e Përgjithshëm dhe Komandat e Forcave nëpërmjet organizimit të konferencave, vëzhgimeve, seminareve dhe  anketimeve për çështje të ndryshme dhe me interes për FA, me prioritet gjatë vitit janë trajtuar edhe çështje të tilla si zhvillimi i një sistemi të integruar të arsimimit e stërvitjes të gjithë personelit të FA, të operacioneve të sotme dhe të ardhme të FASH, të mësimeve të nxjerra në sistemin e FA, të sistemit të menaxhimit të burimeve njerëzore, materiale e financiare, çështjeve kyçe të ndërveprimit, të modernizimit dhe të standardizimit, të zhvillimeve të teknikës e teknologjisë, si dhe të historisë ushtarake, në interes të performancës në zhvillim të misioneve kombëtare e ndërkombëtare të njësive të FASH., ku KDS ka rolin dhe vendin e saj.

Realizimit me sukses të procesit mësimor i ka paraprirë më së miri puna e bërë nga institucionet e KDS-së dhe strukturat vartëse të tyre, duke marrë masa të mira për planizimin nëkohë të procesit mësimor, mbështetjen e tij, hartimit apo ripunimit materialeve mësimore, mbështetja me infrastrukturë e bazë materiale etj. Këtë vit në institucionet arsimore të  KDS-së kanë  kaluar në kurse të ndryshme më tepër  se 26% e personelit të Forcave të Armatosura. Programet e kurseve janë orjentuar dhe kanë synuar në dhënien e njohurive teorike dhe  praktike. Gjithashtu, marrja pjesë në procesin e hartimit të Konceptit të Ri të Arsimimit Ushtarak Profesional (AUP) dhe në implementimin e tij ka qenë prioriteti nr.1 i punës pë arsimiin e astërvitjen. Në bashkëpunim me SHP të FA dhe Komandat e Forcave është punuar dhe për përgatitjen e dokumentit, Procedura Standarde Veprimi (PSV) i cili rregullon funksionimin, marrëdhëniet dhe përgjegjësitë e Qendrave/Seksioneve Stërvitore të Forcave dhe njësive të FA-së me Shkollën e Trupës të KDS. Një tjetër aspekt në fushën e arsimim-stërvitjes gjatë 2014, kanë qënë dhe organizimi dhe drejtimi i qitjeve luftarake me armët e këmbësorisë si dhe i testimeve në përgatitjen fizike të personelit të Komandës dhe strukturave të KDS-së., ku rezultatet jane evidentuar dhe hedhur ne sistem për tu ndjekur në ecuri, si një element  vlerësues i performancës së ushtarakut.

Analiza vijoi me diskutime të titullarëve të institucioneve e qëndrave të varësisë së KDS. Nga ana e tyre u evidentuan përmbledhtazi arritjet, realizimet institucionale vjetore. Sipas institucioneve këto arritje konsistojnë në: Akademia e Forcave të Armatosura, gjatë periudhës një vjeçare, ka punuar me ndjenjë përgjegjësie për realizimin në kohë e cilësi të detyrave të planëzuara dhe ato të ardhura nga strukturat eprore.

Realizimit me sukses të procesit mësimor i ka paraprirë më së miri puna e bërë nga fakultetet, departamentet, duke marrë masa të mira për planizimin nëkohë të procesit mësimor, mbështetjen e tij, hartimit apo ripunimit materialeve mësimore, mbështetja me infrastrukturë e bazë materiale etj.Gjatë periudhës janar-dhjetor 2014, e cila përkon edhe me mbylljen e vitit akademik 2013- 2014, AFA ka punuar me kapacitet të plotë duke realizuar me sukses të gjitha kurset institucionale të planizuara për këtë vit akademik . një prioritet i punës arsimore e trajnuese të AFA ka qënë dhe angazhimi në përgatitjen dhe mbështetjen e programit pilot për trajnimin e oficerëve të rinj duke bashkëpunuar ngushtë me ekipin amerikan të ODC në Ministrinë e Mbrojtjes dhe shkollën e kandidatëve për oficerë në Gardën e Neë Jersey në SHBA, si dhe realizimit të KLSM 2014(Kursi i Lartë i Sigurisë dhe Mbrojtjes), si kursi më i lartë institucional ushtarak në fushën e sigurisë e mbrojtjes.  Përfshirja si “Guest Speaker” e ambasadorëve të vendeve të rajonit, personaliteteve më të larta të botës akademike të vendit dhe të huaj, me kursantët që zhvillojnë kurset në AFA,  vecanërisht me KLSM, është një eksperiencë e mirëfilluar e që con drejt hapit tjetër të akreditimit të KLSM nga NATO, nga “NATO Listed” në “NATO Selected”

Për sa I përket realizimit të programit akademik, në AFA janë zhvilluar tre cikle kursesh në tre nivelet ( 2,2,2,2;  3,2,3,2  dhe  3,3,3,3) të gjuhës angleze duke kualifikuar në total 194 kursantë, ndërsa gjuhët e dyta janë zhvilluar me 66 vetë. Po në këtë periudhë janë zhvilluar testimet ku përfshihen: testimet në fund të kurseve të gjuhës, testime në kuadrin e programit IMET, testime për përzgjedhjen e kandidatëve për studime jashtë shtetit, testime ALCPT dhe STANAG 6001 sipas kërkesave të MM dhe SHP, testime në gjuhë të dyta etj.

Në kuadër të procesit te reformimit dhe transformimit të strukturës së Forcave të Armatosura, bazuar në detyrat e vëna nga Ministri i Mbrojtjes dhe Shefi i Shtabit të Përgjithshëm te Forcave të Armatosura, si dhe të kërkesave të reja që dalin pas miratimit të Konceptit të ri për Arsimin Profesional  Ushtarak të FA, Akademia e Forcave të Armatosura ka si detyrë prioritare për periudhën aktuale, por edhe në vazhdim, rishikimin e përmirësimin tërësor të gjithë programeve të kurseve institucionale që zhvillohen në këtë institucion. Objektivi I AFA në këtë drejtim është që, duke filluar nga viti 2015, të gjitha kurset të zhvillohen mbi bazën e kurrikulave e programeve të reja e të ripunuara.

Akademia e Nënoficerëveka realizuar me sukses të gjitha kurset e planëzuara për vitin 2014, si kursi fillestar i N/Oficerit, Kursi Bazë i N/Oficerit Kursi i Lartë i Nënoficerit, Kursi i Avancuar i Nënoficerit, Kursi i Instruktorit dhe Kursi i Administratës civile. Personeli mësimdhënës ka punuar dhe vijon punën për rifreskimin e materialeve mësimore dhe për hartimin dhe miratimit e librave të programeve për kurset Institucionale dhe Funksionale në ANO, sipas Konceptit te Ri Arsimor Ushtarak në FA. Rishikimi i programeve mësimore është realizuar per kursin Bazë dhe Avancuar të Nënoficerit. Stërvitje trajnuese për Kurset Bazë dhe të Avancuar të Nënoficerit janë zhvilluar pranë Qendrës së Simulimit.

Shkolla e Trupëska patur si objektiv rritjen e efikasitetit dhe përmirësimin e mëtejshëm të metodave të mësimdhënies në procesin mësimor. Rishikimi i programeve mësimore, përgatitja e personelit për mësimdhënie, organizimi i bashkëpunimit me komandat ku janë atashuar seksionet stërvitore, organizimi dhe zhvillimi i kurseve të planëzuara për vitin 2014 kanë qenë fokusi i punës së SHT. Përmirësimi i programeve ka synuar në zhvillimin e tyre për çdo fushë/lëndë, ku përfshihen përcaktimi i listës së aftësive, njohurive dhe cilësive që fitojnë kursantët , për çdo program; përcaktimi i synimeve të çdo programi lëndor dhe objektivave për arritjet e kursantëve; si dhe metodologjia e mësimdhënies/nxënies dhe vlerësimit të kursantit; përfshirja e moduleve dhe temave të reja, i STANAGE-ve të ratifikuara dhe mësimeve të nxjerra; formatimin e standardizuar të gjithë programeve të kurseve institucionalë që zhvillohen në SHT.

Gjatë  këtij viti në SHT është trajnuar një personel i konsiderueshëm i Forcave të Armatosura.

Transformimi dhe ridimensionimi qe ajo ka pesuar, kerkon pergjegjesi dhe kordinim maksimal ne mes institucioneve te trajnimit.

Qendrën e Simulimit, janë realizuar rreth 11 stërvitje simuluese me komandat dhe shtabet e njësive dhe reparteve të FA nga niveli kompani e batalion deri në nivel QBO dhe brigade. Të gjitha stërvitjet janë  zhvilluar sipas një procesi planëzimi standard bazuar në Direktivën  e Stërvitjes e FA-së, DS7-1, por më kryesisht në atë të NATO-s Bi-SC Exercise 75-3 (NATO), duke ndjekur dhe zbatuar me korrektësi të gjitha fazat e planëzimit dhe zhvillimit të saj.

Gjatë këtij viti, në QS janë zhvilluar  të gjitha stërvitjet e planifikuara me kurset institucionale të AFA-së e ANO-së.  Për stërvitjen Ndërinstitucionale për Emergjencat Civile “MORAVA-14”, është ndërtuar Skenari i Stërvitjes, është përgatitur Vlerësimi Operacional i Mjedisit si dhe specifikimet dhe dokumentacioni që kërkon Plani të Zhvillimit të Stërvitjes.

Gjatë vitit 2014, Qendra e Doktrinës dhe Kërkimit ka realizuar me përparësi dy veprimtari me pjesëmarrje gjithperfshirese, sikurse është promovimi i publikimeve doktrinare  dhe konferenca shkencore për doktrinën. Në fushën e Studimeve Strategjike përparësi  ka qenë planifikimi i drejtë, i diktuar nga zhvillimet dhe situata gjeo-strategjike dhe mbështetja e lidershipit  me studime strategjike dhe rekomandime. Në fushën e zhvillimit të Doktrinës u zhvillua Konferenca Shkencore “Zhvillimi i Doktrinës Ushtarake në një mjedis të ndryshueshëm të sigurisë e të mbrojtjes”. Gjithashtu është ripunuar projekt-drafti i “Rregullores së Gatishmërisë Luftarake të FA” dhe rregullores “Sistemi i Vlerësimit të Gatishmërisë Luftarake (SVGL)”, si dhe janë hartuar manualet “Planëzimi Operacional” (MP-5-0), “Planëzimi Taktik” (FT-5-0) dhe “Taktikat, Teknikat dhe Procedurat (TTP) e togës/kompanisë së këmbësorisë në operacionet kryesore”. Në fushën e publikimit të materialeve doktrinarë është përgatitur, botuar dhe shpërndarë libri i konferencës shkencore me temë  “Doktrina Ushtarake në një mjedis të ndryshueshëm të Sigurisë e të Mbrojtjes”. Materiale të tjera, të cilat pasi kanë kaluar për mendime dhe sugjerime në FA, janë në fazën e ripunimit dhe përgatitjes përfundimtare për publikim. Në Procesin e Standardizimit është përgatitur “Lista e Kërkesave Prioritare të FA” për ratifikimin e STANAG/AP për vitin 2014 dhe miratimin nga Bordi i Standardizimit. Po punohet për sugjerimet e hartimit të Listës së Kërkesave Prioritare të STANAG/AP për vitin 2015, sipas propozimeve të bëra nga Forcat dhe Drejtoritë e FA-ve. Përgatitjen e raporteve analitikë për një sërë STANAG-ësh, duke kompletuar numrin e përgjithshëm të STANAG-ve të FA, të ratifikuar në 217. Këtë vit janë ratifikuar 15 STANAG-ë dhe janë në proces për mbledhjen e radhës 12 STANAG-ë të FA-ve. Është përgatitur dhe zhvilluar moduli  për Mësimeve të Nxjerra ne Procesin e Standardizimit dhe zhvillimin e Doktrinave, nëAFA me Kursin e Komandës dhe Shtabit të Përgjithshëm, në ANO me kursin Bazë dhe Kursin e Avancuar të Nënoficerit, në SHT me Kursin e Avancuar të Oficerit dhe konkretisht sipas fushave të përgjegjësisë.

Në analizë u trajtuan dhe cështjet dhe problematikat që kanë të bëjnë me procesin e planëzimit, drejtimit, mbështetjes dhe kontrollit, proces që përfshin personelin, cështjet e sigurisë dhe operacionet, problemet e mbështetjes logjistike, të planifikimit, financës dhe bashkëpunimit civilo-ushtarak dhe informimit.

 

SHSHPFA, Gjeneralmajor Jeronim Bazo në fjalën e tij pasi përgëzoi për punën e bërë e vlerësoi arritjet e institucioneve theksoi se: “2015 do të tregojë rrugën se si do të ecet në karrierën e ushtarakut, në aspektin e shtimit të përgjegjësive. Rregulli e dispiplina duhet të na karakterizojë edhe gjatë vitit në vijim”.

Në përfundim të analizës, Zv/komandanti I KDS, Kolonel Ruzhdi Kuçi, duke përmbledhur në vija të përgjithshme momentet kryesore të punës së përbashkët nën drejtimin e tij, sfidat e angazhimet, si një rezyme të të gjithë aktivitetit institucional, falenderoi të gjithë stafin, personelin ushtarak e civil të KDS, AFA, ANO, SHT, QDK, QS, Shtabin e KDS për punën e bërë, arritjet, realizimin e synimeve dhe objektivave të përcaktuara, sjelljen e risive e ambicieve të reja, në sinkron me direktivat e shtruara, për përkushtimin maksimal të treguar në realizimin e sfidave të vitit, duke e kthyer institucionin e KDS,  një strukturë mjaft të konsoliduar në fushën e arsimimit ushtarak. Për 2015 motoja ep unës e KDS do të jetë “Performancë-Cilësi-Reformë” 

View the embedded image gallery online at:
http://www.tradoc.mil.al/index.php/en/#sigFreeIdae15efdf6f

 

Rreshtere Arsino Demiri, efektiv i KDS, përzgjidhet Nënoficeri i Vitit i FARSH për 2014.

18 Dhjetor 2014.Për të dytin vit rradhazi Komanda e Doktrinës dhe Stërvitjes  zhvilloi aktivitetin për përzgjedhjen e nënoficerit më të mirë të vitit në KDS. Ky aktivitet u shtri në një hark kohor prej 2 muajsh me nje efektiv prej 94 nënoficerë me gradën N/tetar- Tetar dhe Rreshter. Efektivët pjesëmarrës iu nështrua disa testimeve të cilat bazoheshin në aftësitë fizike, intelektuale, gjuhësore, performaca vjetore e punës si dhe në aftësitë didaktike në prezantimin e temave ushtarake sipas standarteve të mësimdhënies. Për  vlerësimin e  rezultateve të gjithësecilit në bazë të këtyre aftësive, u ngritën komisionet e posaçme të vlerësimit në institucionet e KDS si AFA, ANO, SHT, QS, k.mb, ndërsa në KDS u ngrit komisioni qëndror për të prirë të gjithë procesin e përzgjedhjes.

Risia e këtij viti ishin komisionet e vlerësimit, të cilat ndryshe nga viti i kaluar, ku përbëheshin nga Oficerë dhe N/oficerë, këtë vit përbërja e komisioneve ishte vetëm me N/oficerë, të cilët arritën të kurorëzojnë me sukses dhe transparencë të gjithë proccesin e përzgjedhjes. Kjo risi tregon që nënoficerët në FARSH po marrin vëmendjen e merituar dhe besimin për t’i deleguar më shumë përgjegjësi.

Trupa e nënoficerëve e vlerësoi maksimalisht këtë proces, ku pasqyruan shpirtin e madh të garës, tregimin e aftësive më të mira në secilën prej disiplinave. dhe evidentimin e rezultateve më të mira sipas institucioneve të KDS-së.

Në AFA, QS dhe kmb., nënoficeri më i mirë u zgjodh Rreshter Dashamir Disha, efektiv i QS; vendin e dytë e zuri Rreshter Agron Kodra, efektiv i AFA-së; si dhe vendin e tretë tetar Benard Agolli. Në ANO  ishte Tetar Erion Puka i cili kryesoi listën në konkurimin për këtë institucion, i ndjekur nga Rreshter Stilian Zhollani dhe Rreshtere Arsino Demiri. Shkolla e Trupës rreshtoi si nënoficerin më të mirë Rreshter Jurgen Koti, në vendin e dytë Rreshter Leonard Baxha dhe në të tretin Tetare Elona Vranaraj. Këta 9 konkurentë do të kalojnë për në fazën finale të përzgjedhjes  së nënoficerit më të mirë të Komandës së Doktrinës dhe Stërvitjes, duke iu nënshtruar edhe njëherë garës sipas rubrikave të mësipërme. Në përfundim të proccesit, bazuar në rezultatin përfundimtar të listë meritës,  nënoficeri më i mirë për vitin 2014 në KDS, u zgjodh Rreshtere Arsino Demiri efektiv i ANO-së. Vendin e dytë  e zuri Rreshter Dashamir Disha efektiv i QS dhe të tretin Rreshter Stilian Zhollani efektiv i ANO-së.

Ky aktivitet 2 mujor u kurorëzua me një ceremoni përmbyllëse  në ambjentet KDS-së. Në këtë eventku mori pjesë Zv/komandanti i KDS-së Kolonel Ruzhdi Kucci, Komandanti i ANO-së Kolonel Shkëlqim Sallaku si dhe përqësuesi i CUBIC Zoti Dee Esplin. Fjalën e hapjes  e mbajti Kryekapter Durim Valiasi, në cilësinë e kryetarit të komisionit për përzgjedhjen e nënoficerit më të mirë të vitit 2014.  Në fjalën e tij, ai falenderoi të gjithë trupën e nënoficerëve për angazhimin dhe seriozitetin e treguar, Zv/komandatin e KDS-së, komandantët e institucioneve për mbështetjen hap pas hapi të gjithë ecurisë së procesit të përzgjedhjes, për realizimin me sukses të tij. Fituesja e vendit të pare në KDS, Rreshtere Arsino Demiri, në fjalën e saj nuk e fshehu emocionin, motivimin dhe nderin që merrte një vlerësim nga një  institucion prestigjoz  si KDS, ku dhe ka hedhur hapat e para në karrierë duke formuar karakterin e saj ushtarak, falë vlerave dhe shembujve të jashtëzakonshëm që ka ndjekur në këtë insitucion.

Në fjalën e tij, Zv/komandanti i KDS-së, Kolonel Ruzhdi KUÇI, falenderoi të gjithë personelin e përfshirë në këtë proces duke vlerësuar faktin shumë domethënës se nënoficeri më i mirë i përzgjedhur është një femër dhe që trupa e nënoficerëve mund ta zhvillojë vetë këtë procces duke arrtur standartet e kërkuara. “Tashmë ky aktivitet është një tjetër tregues - përfundoi Kolonel Kuçi, që kjo trupë nënoficerësh, është një garanci dhe siguri më shumë në përmbushje të misionit të KDS-së, pse jo dhe të FARSH”.

Në vlerësimin e rezultateve nga komisioni qëndror në rang FA, Rreshtere Arsino Demitri konkurroi  denjësisht përkrah kolegëve të saj nga të gjithë komandat dhe njësitë kryesore të FA, duke merituar vendin e parë, si Nënoficeri më i mirë për 2014, për Forcat e Armatosura. SHSHPFA Gjeneralmajor Jeronim Bazo, i dha Rreshtere Demirit çmimin e vendit të parë, me moton “ Nënoficeri i Vitit 2014 -  Stërvit dhe Udhëhiq” si dhe Çertifikatën e Vlerësimit “ Nënoficeri i Vitit 2014 për FARSH” me motivacionin “ Për performancë të shkëlqyer në realizimin e detyrave të ngarkuara, rezultate të larta në kualifikime, trajnime e stërvitje dhe kontribut në shërbim të FARSH për vitin 2014”.

View the embedded image gallery online at:
http://www.tradoc.mil.al/index.php/en/#sigFreeId81c74c3bda

Përfundon në QS Stërvitja “TARABOSHI 14” me KFT.

18 Dhjetor 2014. Në ambientet  e Qendrës se Simulimit për dy javë rresht u zhvillua stërvitja “TARABOSHI-14”.Kjo stërvitje u zhvillua me ndihmën e kompjuterave CPX/CAX të QS me pjesëmarrjen e shtabit e të komandantëve  të nënreparteve të me pjesëmarrjen e b1k të Vaut të Dejës, b3k të Poshnjës, si dhe me batalionin “Komando” të FT.

Qëllimi i kësaj stërvitjeje ishte; Kryerja me cilësi të lartë e Procesit të Vendimmarrjes Ushtarake, organizimi dhe drejtimi i operacionit nga Vend Komanda (CPX/CAX) nga ana e  komandantëve, shtabeve dhe personelit të batalioneve pjesëmarrës në Stërvitjen “TARABOSHI 2014”.Planëzimi i stërvitjes u bëbazuar në direktivën e stërvitjes së NATO-s BI-SC75-3, Manualin e Ushtrisë Amerikane TC-7 101”Planizimi i stërvitjes ne Shtab”. Në këtë kuadër Qendra e Simulimit, prej kohësh, nëpërmjet krijimit të ekipeve trajnuese lëvizëse (Mobile TrainingTeam) mundësoi trajnimin e shtabeve të batalioneve të këmbësorisë në Vau i Dejës dhe Poshnjë për Procesin e Vendimmarrjes Ushtarake, Procedurat e Drejtimit të Trupave, modele mbi ndërtimin e Qendrave Operacionale Taktike etj.

Si audiencë parësore në këtë stërvitje ishin shtabet e batalioneve. Komandanti i FT, si Oficer Programues i kësaj stërvitje, ka hartuar objektivat e stërvitjes, ku shtabet e batalioneve me performancën  dhe trajnimet që kanë kryer si para stërvitjes ashtu dhe aplikimi i mësimeve të nxjerra nga stërvitjet e mëparshme, treguan nivel të kënaqshëm në planëzim

Disa nga objektivat e kësa jstërvitje ishin: Aplikimi i Mësimeve të Nxjerra më parë, për planëzimin, zhvillimin dhe vlerësimin e stërvitjes,  maksimalizimin e vlerave trajnuese të kësaj stërvitjeve për drejtuesit e  batalioneve.; ndërtimi i bazës së njohurive kolektive që kanë lidhje me efikasitetin/menaxhimin trajnues të komandanteve dhe Shtabeve te reparteve  të  FT-së.

Detyrat e ndjekura gjatë gjithë procesit të zhvillimit të stërvijtes kishin të bënin me zbatimin e procedurave të vendimmarrjes ushtarake; Planizimi dhe zhvillimi i procedurave standarde të komandim-kontrollit; Zbatimi i procedurave standarde për operacionet speciale nga shtabet e batalioneve; Aplikimi i procesit për përgatitjen zbuluese të fushe betejës;. Kryerja e operacioneve me zjarr dhe manovër, Planizimi dhe zhvillimi i operacionit mbrojtës, etj.

Batalioni i I-rë dhe i III-të i këmbësorisë të KFT, në këtë stërvitje vepruan si force reaguese ne përbërje te BrigadësNdërkombëtare, krah për krah aleateve të NATO-s, si Italiane,Gjermane, Polake.Vendimin qe morën komandantet e batalioneve e aplikuan ne programin JCATS, në operacionin e luftimit mbrotjës.

Me batalionin “Komando”, u realizuan operacione speciale dhe konkretisht u realizua kapje objekti të rëndësishëm me impakt strategjik në skenarin e stërvitjes, neutralizim e aktivitetit terrorist dhe dorëzimin e këtij objekti në gjendjen e tij fillestare dhe të padëmtuar autoriteteve vendore.

Mbas çdo aktiviteti dhe trajnimi me audiencat pjesëmarrëse u zhvilluan Analizat Pas Veprimit dhe u diskutuan problematika e dala..Sipas Kolonel DeeEsplin, këshilltar i Cubic pranë Qendrës së Simulimit ky proces është tepër i rëndësishëm jo vetëm në anën didaktike të procesit të trajnimit, pasi nxit të mësuarit interaktiv tëtë gjithë audiencës, por është tepër i rëndësishëm për të kuptuar më mirë se si ishin proceset e përdorura por edhe formati dhe cilësia e outputeve tëtë gjitha hallkave pjesëmarrëse në stërvitje.

Stërvitja “TARABOSHI-14” ishte një stërvitje me larmishmeri aktiviteti dhe dinamikë intensive në skenarin e saj, ku spikati  puna ne grup, angazhimi i pjesëmarrësve dhe niveli i bashkëpunimit midis personelit të shtabeve. Nga ana tjetër personeli i Qendrës së Simulimit, i drejtuar nga Kolonel Arben Cenolli, u përpoq që i gjithë aktiviteti stërvitor i batalioneve të këmbësorisë të ishte larg shablloneve klasike të luftimit klasik, të ishte i bazuar në procedurat e planëzimit luftarak më të fundit të përdorura në NATO dhe ushtrinë amerikane, duke i dhënë liri të plotë mendimit krijues dhe origjinal tëçdo strukture, synim i cili i arrit pasi të dy batalioneve të këmbësorisë, pavarësisht se iu dha i njëjti mision, skenar dhe fushëbetejë, planizimi i tyre ishte origjinal dhe tërësisht të ndryshëm nga njëri tjetri. Nga ana tjetër të dy batalionet gjatë zhvillimit të stërvitjes u treguan tepër fleksibël dhe adaptues ndaj situatave të shumta dhe ngjarjeve intensive të zhvilluara gjatë stërvitjes.

Risi në këtë stërvitje ishte konceptimi i organizimit të strukturave të Forcës Tokësore, sipas konceptit të Task Forcës së NATO-s, duke i vendosur batalionet e këmbësorisë nën vartësi të Komandës së Komponentit Tokësor të NATO-s, ndërsa batalioni “Komando” nën vartësinë e Komandës së Komponentit të Forcave Speciale të NATO-s. Kjo risi solli edhe një sfidë më të madhe për Shtabin e Forcës Tokësore, i cili kishte rolin e Komandës së Komponentit Tokësor të NATO-s por edhe Komandës së Komponentit të Forcave Speciale të NATO-s, sfidë e cila detyroi shtabin e Forcës Tokësore që në drejtimin e Kolonel Ilir Xhepaxhia të ishte sa më fleksibël, adaptiv dhe të kuptonte, ushtronte filozofinë dhe konceptin e drejtimit dhe përdorimit si të forcave konvencionale tokësore ashtu edhe të atyre “komando”.

Nga ana tjetër Qendra e Simulimit si dhe ekipi i CUBIC pranë saj mundësoi vëzhgimin, asistencën dhe vlerësimin e stërvitjes dhe personeli i saj me profesionalizëm kanë ndjekur hap pas hapi shkallën e përvetësimit dhe zbatimit të objektivave të trajnimit dhe të stërvitjes.

Ajo që u vlerësua më shumë dhe ishte evidente gjatë zhvillimit të stërvitjes “TARABOSHI- 14” ishte që në këtë stërvitje,çdo pjesëmarrës ka ngritur nivelin e tij profesional dhe kulturën e punës, duke aplikuar praktikat më të mira dhe modelet qe kërkon koha në realizimin e misionit. Nga ana tjetër ishte tërësisht e pranuar nga të gjithë që niveli i përgatitjes së shtabeve të batalioneve të këmbësorisë ka njohur rritje nga viti në vit, duke arritur nivele më të larta përgatitje në planëzimin, vendimmarrje dhe fleksibilitet të përdorimit të trupave në terren, duke iu përgjigjur  dhe kundërvënë gjithnjë e më shpejtë kundërshtarit.

View the embedded image gallery online at:
http://www.tradoc.mil.al/index.php/en/#sigFreeId0058e7dc0f