Perfundoi me sukses stërvitja 24 orëshe e Kursit Bazë në ANO

9 Prill 2015. Për dy ditë me radhë me kursin Bazë të Nënoficerit në ANO, u zhvillua stërvitja komplekse 24 orëshe në terren në rajonin e Batalionit të Shabit të Përgjithshëm. Qëllimi i kësaj stërvitjeje ishte kompaktësimi i temave të zhvilluara gjatë periudhës 4 javore të zhvillimit të kursit bazë.

Stërvitja 24 orëshe e zhvilluar me Kursin Bazë të Nënoficerit u ndoq në vijimësi edhe nga Komandanti i ANO-së Kolonel Ndricim Sallaku, Komandanti i Kurseve si dhe oficerë të tjerë të degës së Arsimimit dhe Kurseve.
Komandanti i Kursit si dhe gjithë personeli i ANO-së kishin marrë masa të plota organizative për zhvillimin me sukses të stërvitjes.  Gjatë zhvillimit të stërvitjes u vu re një ndjenjë e fortë bashkëpunimi mes kursantëve, duke u aktivizuar vazhdimisht për përfundimin me sukses të detyrave të caktuara, të lidhura këto me një ndjenjë të lartë përgjegjësie. Kursantët shfaqën aftësitë e tyre në rol të komandantit të skuadrës, të pëvetsuara këto gjatë programit teorik në lëndën e përgatitjes taktike në ANO.Ata manifestuan disiplinë, përkushtim dhe profesionalizëm të lartë në kryerjen e detyrave të përcaktuara në programin e stërvitjes, duke arritur të gjitha nivelet dhe standardet e kërkuara nga FARSH. Ajo që të binte ne sy tek kjo stërvitje ishte shpirti i lartë i bashkëpunimit mes kursantëve. Pavarësisht kushteve të vështira të pamjes së kufizuar natën apo vështirësive të hasura gjatë stërvitjes nuk mungoi dëshira dhe përkushtimi i tyre për të përmbushur detyrat e ngarkuara. Secili kursant i njihte shumë mirë detyrat e tij dhe punonte fort për ti realizuar ato, gjithmonë në bashkëpunim me shokët e grupit, skuadrës apo togës, gjë që solli që atmosfera në rajonin e stërvitjes dhe gjatë gjithë 24 orëshit të stërvitjes të ishte shumë pozitive. Kjo atmosferë përcillej qe nga instruktorët e vazhdonte në mes të kursantëve. Instruktorët ishin gjithmonë pranë kursantëve të tyre për gjithcka ata kishin nevojë, duke iu dhënë ide, duke i ndihmuar në rast nevoje dhe duke rritur te ta ndjenjën e besimit në vetvete se ishin të aftë për ta realizuar me sukses këtë stërvitje. Kjo atmosferë i ndihmoi kursantët së bashku me instruktorët dhe komandantët që ta përfundonin stërvitjen me sukses të plotë dhe pa ngarkesa negative psikologjike.


 

 

Çertifikohen kursantët e kursit të 33-të të Avancuar në ANO

Në kuadrin e realizimit të planit të arsimimit për vitin 2015 në datën 03.04.2015 në ANO u bë çertifikimi i kursantëve të Kursit të 33-të të Avancuar të Nënoficerit. Kursi i Avancuar zgjati 6 javë dhe kishte 30 kursantë në përbërje të tij.

Me këtë rast, në ceremoninë e certifikimit morën pjesë Komandanti i ANO-së Kolonel Ndricim Sallaku, Shefi i Degës së Arsimimit, Stërvitjes dhe Kurrikulave në shtabin e KDS, Kolonel Edmond Braneshi etj.
Fjalën për ecurinë e këtij kursi e mbajti Komandanti i Kursit të Avancuar, Major Mentor Palluçi, i cili brofi shkurtimisht mbi ecurinë e zhvillimit e realizimin e objektivave të kursit.
Në emër të kursantëve përshëndeti tetar Gentian Sallaku.
Ne fjalen përshëndetëse Komandanti i ANO-së, Kolonel Ndricim Sallaku, përmëndi rëndësine dhe vlerën që ka kursi për FA, si dhe falenderoi instruktorët e kursit, të gjithë kursantët e sapoçertifikuar për përkushtimin dhe seriozitetin e treguar.
Shefi i Degës së Arësimimit, Stërvitjes dhe Kurikulave Kolonel Edmond Braneshi përshendeti kursantët për rezultatet e arritura duke ju uruar atyre suksese në Forcat ku ato do të shërbejnë.
Me rezultatet më të larta në këtë kurs u evidentua Tetar Dritan ALLIU, të cilit iu akordua certifikata e më të mirit nga Kolonel Edmond BRANESHI.
Ceremonia e çertifikimit u mbyll me një foto të përbashkët.
 

View the embedded image gallery online at:
http://www.tradoc.mil.al/index.php/en/#sigFreeIdc8b742d8e6

Çertifikohen kursantët e Kursit të Instruktorit në ANO

20.03.2015. Në ANO u zhvillua çertifikimi i kursantëve të kursit te 9-të të  instruktorit. Në këtë ceremoni morën pjesë Komandanti i ANO-së Kolonel NDRICIM SALLAKU, nënoficeri i KDS K/kapter Durim Valisi si dhe kursantët e instruktorët e këtij kursi. Kursi i instruktorit zgjati 3 javë dhe kishte 13 kursantë në përbërje të tij.

 

Objektivii këtij kursi ishtë përgatitja e kursantëve  me cilësitë e duhura të instruktorit  për aftësimin e tyre në përgatitjen dhe zhvillimin e stërvitjeve në mënyre të pavarur.Kjo  u  arrit nepermjet zhvillimit te  kapaciteteve dhe aftësive profesionale, sipas formave didaktike të prezantimit ,komandim-detyrimit, bashkebisedimit,ndodhi - ngjarje, instruktim-diskutimit si dhe zhvillim- diskutimit.

Fjalën e hapjes në ceremoninë e certifikimit e mbajti komandanti i kursit të instruktorit major Kujtim Zeka, i cili me anë të  një brifingu te shkurter njohu të pranishmit me  ecurinë  dhe arritjet e këtij kursi .

 Ne emër të kursantëve përshëndeti rreshtere Sofije Ajdini, e cila falenderoi instruktoret dhe stafin e ANO per ndihmen e dhene ne kryerjen me sukses te ketij kursi

Gjatë fjales përshëndetëse, Komandanti i ANO-së Kolonel Ndricim Sallaku, u shpreh me nota shumë positive për të gjithë kursantët e këtij kursi si dhe për detyrën e rëndësishme që instruktorët kanë. Ndër të tjerash, Kolonel Sallaku theksoi se kurse të tilla janë shumë të domosdoshme për unifikimin dhe standartizimin e metodave didaktike te perdorura nga ana e  instruktoreve ne cdo force. Njohuritë e marra në ANO duhet të shpalosen dhe në njësitë e forcat ku instruktorët bëjnë pjesë, per të arritjen  e rezultateve te larta, si dhe në në funksion të rritjes dhe përmirësimit të mësimdhënies dhe programit mësimor që ANO ofron.

Si kursanti më aktiv i përzgjedhur nga vetë kursantët dhe i aprovuar nga instruktorët përkatës.u përzgjodh Tetar Andi Ahmet.

View the embedded image gallery online at:
http://www.tradoc.mil.al/index.php/en/#sigFreeIdb695d80bb8

Ceremonia u mbyll me një foto të përbashkët të kursit.  

QS po zhvillon stërvitjen simuluese CAX me b2k dhe bml të KFT, “Sardenja 15”

12 Mars 2014. Që prej disa ditësh nëmjediset e QS me batalionin e dytë të këmbsorisë dhe batalionin e mbështetjes së lufitmit të Komandës së Forcës Tokësore,  po zhvillohet stërvitja “Sardenja 15”.

Zhvillimi i stërvitjes CAX “Sardenja 15”, për batalionin e 2k dhe bml, po bëhet në përputhje me Direktiven e NATO-s dhe Standartet Kombëtare. Fokusi kryesor I kësaj stërvitje, është përgatitja e batalionit 2k për pjesëmarrje në NATO FTX “TRIDENT JUNCTURE– 15” që do të zhvillohet në Sardenja te Italisë, si dhe kryerja e një sërë detyrash të mëvonshme si një force reaguese e NATO-s në vitin 2016. Kjo stërvitje gjithashtu do të rritë aftësitë e bml të formuar rishtas, si batalion mbështetës i luftimit  të  Forcës Tokësore.

Qëllimi i Stërvitjes është që të planifikohet dhe të ekzekutohet një stërvitje për vendimmarrje në Vend Komand (CPX/CAX) që të jetë e thjeshtë dhe efektive në nivelin taktik dhe të adresojë në të njëjtën kohë nevojat për trajnimin dhe zhvillimin e dy audiencave stërvitore të rëndësishme. Si audiencë parësore në këtë stërvitje janë shtabet e batalioneve. Si audiencë dytësore stërvitore janë shtabet e kompanive të batalioneve të FT si dhe Qëndra e Simulimit.

Objektivat e kësaj stërvitjeje janë;  Planëzimi dhe zhvillimi i një stërvitje taktike në përputhje me standartet e doktrinës së NATO-s, për rritjen e efektivitetit dhe përformances së drejtuesve në operacionet sulmuese; Fillimi i zhvillimit të batalionit të mbështetjes së luftimit; trajnimi dhe vlerësimi i shtabit për kryerjen e detyrave funksionale për procedurat e vendimmarrjes dhe për planëziminluftarak; trajnimi dhe vlerësimi i aftësive operacionale të b2k dhe bml në kryerjen e operacioneve luftarake; trajnimi i n/reparteve për procedurat e drejtimit te trupave dhe kryerjen e operacioneve mësymese, si dhe ndërtimi i bazës së njohurive kolektive që kanë lidhje me efikasitetin/menaxhimin trajnues të  efektivave të FT-së, dhe identifikimi në mënyrë sistematike mësimet e vëzhguara/nxjerra dhe  praktikat më  të mira dhe ti aplikojmë ato në  trajnime të ardhshme.

Komandanti  i QS, N/kol.Arben Cenolli është shprehur për këtë stërvitje se: “ Në drejtim të masave të marra për realizimin e kësaj stërvitjejekemi përshtatur programin sipas nevojës për të garantuar përdorimin më të mirë të kohës dhe burimeve të disponueshme për mbështetje.  Nëpërmjet stërvitjes simuluese rritet cilësia e stërvitjes, fitohet koha stërvitore, kompesohen kushtet e ambjentit stërvitor, si psh. mbrojtja mjedisore, si dhe ajo që është më e rëndësishme-ulja e ndjeshme e kostos stërvitore, duke patur parasysh një kosto prej 5% e stërvitjes reale në terren. Gjithashtu, ka vijuar N/kol. Cenolli, aplikimi i procedurave të provuara më parë për projektimin, ekzekutimin dhe vlerësimin e stërvitjes, do të rrisin vlerat trajnuese/zhvilluese të kësaj stërvitjeje jo vetëm për drejtuesit dhe pjesëtarët e stafit të Qendrës së Simulimit, por dhe për audiencën stërvitore të batalioneve të KFT”.

Qendra e Simulimit dhe KFT me shtabet e dy bataioneve po punojnë  së bashku për të siguruar një mjedis mësimi real që trajnuesit të përmirësojnë njohuritë e tyre, eksperiencën dhe besimin në detyrat themelore të misionit. Me këtë stërvitje synohen të arrihen objektivat kryesore të trajnimit që janë ato të zbatimit të procedurave të vendimmarrjes ushtarake; planizimi dhe zhvillimi i procedurave standarde të komandim-kontrollit; zbatimi i procedurave standarde për operacionet e llojeve të ndryshme nga shtabet e batalioneve; aplikimi i procesit për përgatitjen zbuluese të fushe betejës;.kryerja e operacioneve me zjarr dhe manovër, planizimi dhe zhvillimi i operacionit mbrojtës, etj.Forcat, llojet e operacioneve luftarake, aktivitetet logjistike, si dhe veprime të tjera janë paralele sa të jenë të mundura, si të stërvitjesNATO FTX “TRIDENT JUNCTURE 15”.

Qëndra e Simulimit si dhe ekipi i CUBIC pranë saj po mundëson vëzhgimin, asistencën dhe vlerësimin e stërvitjes dhe personeli i saj me profesionalizëm po vazhdon të  ndjekë hap pas hapi shkallën e përvetësimit dhe zbatimit të objektivave të trajnimit dhe të stërvitjes.

SHT Bunavi hap dyert për 204 rekrutët e rinj

 4 Mars 2015. Shkolla e Trupës Bunavi, ka hapur dyert e saj për pritjen e rreth 204 rekrutëve të rinj, të cilët sipas planit të arsimimit vjetor, do të ndjekin stërvitjen individuale bazë, duke u bërë kështu pjestarët më të rinj të FA.

Kanë qënë rreth 600 të rinj, me arsim të mesëm e të lartë,  të cilët para pak kohësh kanë kaluar në një konkurim korrekt e të fortë, konkurs i cili përfshinte testimin fizik, intelektual e atë psikologjik. Në këtë konkurim nuk mungoi dhe testimi i gjuhës angleze, testim i cili  synonte përzgjedhjen e më të mirëve për ndjekjen e Kursit të Oficerit, që zhvillohet në Gardën Kombëtare të Nju Xhersit në SHBA.

Në ceremoninë e organizuar me rastin e përcjelljes së këtyre të rinjve për në Shkollën e Trupës Bunavi, mori pjesë MM, znj. Mimi Kodheli, SHSHPFA, Gjeneralmajor Jeronim Bazo, Komandanti i QPR, Kolonel Leonard Coku, Shefi i Shtabit i KDS, Kolonel Selim Troci etj.

Në fjalën e saj përshëndetëse, Ministrja Kodheli, ndër të tjerash theksoi se: “ Ndryshuam të gjitha praktikat, ndryshoi mënyra, ndryshoi qasja dhe ajo çka ndryshoi më shumë se çdo gjë tjetër ishte transparenca më të cilën ju u përzgjodhët, duke mos i ngrënë hakun askujt, sepse ky vend, përveç se ka nevojë për siguri, ka nevojë për drejtësi dhe drejtësia fillon që këtu, nga ky ambient ku ne punojmë e jetojmë çdo ditë. Ju nesër do të jeni ata që drejtësinë do ta mbroni, do ta vini në vend dhe nuk mund të bëni drejtësi në qoftë se drejtësia nuk është bërë me ju që në momentin e parë që hyni për të qenë pjesë aktive e FA. Keni kaluar një konkurs të fortë, por ju do të vazhdoni të mbeteni pjesë e konkurseve, trajnimeve, konkurrencës brenda jush, por në fund mos harroni se shansi që ju jepet për të qenë pjesë e FA është shumë i madh për t’u bërë oficer, nënoficer, për të pasur karrierë, për të studiuar brenda dhe jashtë vendit dhe shansi i të gjitha shanseve për t’i shërbyer Republikës së Shqipërisë si askush tjetër”- ka vijuar MM, Zonja Mimi Kodheli. 

 

Stërvitja Individuale Bazë (SIB),synon transformimin e të gjithë të rekrutuarve në Forcat e Armatosura, nga qytetarë-civilë në ushtarakë të disiplinuar, të motivuar e të përgatitur moralisht e fizikisht, me aftësitë bazë të luftëtarit për të zbatuar detyrat në operacion si individ dhe në përbërje të një grupi.

View the embedded image gallery online at:
http://www.tradoc.mil.al/index.php/en/#sigFreeIda51da5c8bd