Zhvillohet ceremonia e dhënies së diplomave, titullimit Oficer dhe dhënies së gradës N/Toger studentëve ushtarak që përfunduan studimet në Turqi.

Sot në ambientet e auditoriumin e Shtabit të Përgjithshëm ”GjeneralEnrico Tellini” u zhvillua ceremonia e dhënies së diplomave, titullimit Oficer dhe dhënies së gradës N/Toger studentëve ushtarak që përfunduan studimet në Turqi.

Të pranishëm në ceremoni ishinZv. Ministri i Mbrojtjes zoti Petro Koçi, Shefi i Shtabit të Përgjithshëm i FA Gjeneralmajor Jeronim Bazo, zëvendës Atasheu Ushtarak i Turqisë i akredituar në vendin tonë N/kolonel Raif Sarica, 

Komandanti i Akademisë së Forcave të Armatosura Kolonel Ruzhdi Kuçinë fjalën e tij vlerësoi punën e bërë nga studentët  ushtarakë për  përfundimin me sukses të studimeve në Akademinë e Forcës Tokësore në specialitetin “Këmbësori” e “Xhandarmëri”, në Akademinë e Forcës Detare si dhe në Fakultetin e Mjekësisë në Ankara.  Kapërcimi i madh që ju po bëni sot duke ju bashkuar trupës së oficerave të Forcave të Armatosura është kurorëzimi i përpjekjeve të përbashkëta nga ju, familjet tuaja, Ministria e Mbrojtjes, Shtabi i Përgjithshëm, KDS dhe AFA”. Padyshim një falënderim i veçantë  shkon për Akademitë, Fakultetin e Mjekësisë si dhe stafin pedagogjik që ju përgatitën, arsimuan dhe u përkujdesën për ju në gjithë këto vite...”

Në emër të studentëve që përfunduan studimet në Turqi përshëndeti N/toger Adil Hizdri i cili u shpreh “...Më lejoni të shpreh mirënjohjen e thellë për vlerësimin që i bëhet kësaj ngjarje, e cila është një hap shumë i madh dhe i rëndësishëm në karrierën tonë ushtarakë N/toger Hizdri në fjalën vlerësoi gjithashtu mbështetjen e dhënë nga pala Turke, shteti Shqiptar, Ministria e Mbrojtjes, Shtabi i Përgjithshëm i FA  për mundësinë e dhënë për të studjuar në shkollat më bashkëkohore.   

Zv/Ministri Mbrojtjes zoti Petro Koçi në fjalën e tij  theksoi se bashkëpunimi midis FARSH dhe Forcave të Armatosura të Turqisë është një bashkëpunim i suksesshëm.” ... Sot është një moment shumë i rëndësishëm për ju dhe Forcave të Armatosura.  Proçesi i dijes do të vijoj edhe në të ardhmen me kurse e kualifikime të tjera. Një falënderim i veçantë i takon gjithashtu  të gjithë pedagogëve që ju kanë trajnuar dhe arsimuar në gjithë këto vite të nëntë studentët tanë. Ju uroj suksese të mëtejshme në detyrat tuaja”.

Zv.Ministri i Mbrojtjes zoti Petro Koçi, Shefi i Shtabit të Përgjithshëm të FA Gjeneralmajor Jeronim Bazo, Komandanti i KDS Gjeneral Brigade Dedë Prenga, Atasheu Ushtarak i Turqisë N/kolonel Raif Sarica dhe Komandanti i Akademisë së Forcave të Armatosura Kolonel Ruzhdi Kuçi ju dhanë diplomat studentëve që përfunduan studimet në Turqi.

Shefi i Seksionit të Personelit në AFA Major Sefedin Menkshi lexoi urdhërat e Ministres së Mbrojtjes për titullimin Oficer dhe dhënien e gradës N/Toger të sapo diplomuarëve.

 

Ceremonia u mbyll me realizimin e një fotoje të përbashkët të sapotitulluarëve Oficer me Titullarët dhe familjarët e tyre.

“Mendoni për ata që nuk janë si ju”,

Komanda e Doktrinës dhe Stërvitjes me institucionet e saj të vartësisë, i është bashkuar thirrjes së Kryqit të Kuq Shqiptar , në kuadër të ditës kombëtare kundër urisë. Nën moton “Mendoni për ata që nuk janë si ju” personeli civil dhe ushtarak në të gjitha insitucionet Komandës së Doktrinës dhe Stërvitjes është sensibilizuar duke mbledhur ndihma në ushqime, veshmbathje dhe vlerë monetare në një sasi të konsiderueshme. Komandanti i KDS-së Gjeneral Brigade Dedë Prenga falënderoi të gjithë personelin dhe strukturat e KDS-së si, Shkolla e Trupës, Bunavi Akademia e Forcave të Armatosura, Qëndra e Simulimit, Qëndra e Gjuhëve të Huaja, Qëndra e Doktrinës dhe Kërkimit.

Ndihmat e grumbulluara nga KDS j’u dorëzuan Kryqit të Kuq Shqiptar nëpërmjet  drejtorisë së Bashkëpunimit Civilo-Ushtarak në Shtabin e Përgjithshëm ku më datë 18 Tetor 2016 ora 11.00 në ambjentet e auditorimit “Gjeneral Enrico Tellini” u zhvillua ceremonia e dhurimit të ndihmave të grumbulluara nga Forcat e Armatosura për Kryqin e Kuq, ku morën pjesë Zv/Ministri i Mbrojtjes Zoti Petro Koçi, Shefi i Shtabit të Përgjithshëm të FA Gjeneral Major Jeronim Bazo, Komandantët e Forcave, Komandanti KDS Gjeneral Brigade Dedë Prenga si dhe drejtorë në Ministrisë së Mbrojtjes dhe Shtabit të Përgjithshëm.

Është e disata herë që KDS-ja ju bashkohet nisma të tilla dhe gjithmonë ka treguar një nivel sesibilizimi të lartë dhe për tu ndjekur.

 

 

 

Starton viti akademik 2016-2017 në ANO

Në Akademinë e Nënoficerëve “Thomson”  ka startuar viti akademik 2016-2017 me Kursin e Avancuar të nënoficerit dhe Kursin Bazë të nënoficerit. Këto kurse do të zhvillohen në një shtrirje kohore prej 12 javesh konkretisht,Kursi bazë i nënoficerit do të zhvillohet në 12 javë ndërsa ai i avancuar në 6 javë.

Nëpërmjet kursit bazë, kursantët do të mund të marrin bazat e formimit të nënoficerit duke u dhënë njohuritë e përgjithshme mbi rolin dhe përgjegjësitë e komandantit të skuadrës dhe detyrat respektive dhe duke vazhduar më tej në specifika dhe në praktikë nëpërmjet programeve simulese “VBS-2” në qëndrën e simulimit.  Aplikimi i programit VBS-2 në këtë stërvitje i jep mundësinë kursantëve për një përfytyrim sa më real të një situate konkrete në terren, duke i bërë ata më kompetentë e të aftë në zgjidhjen e situatave reale nëpër misione.

 Kursi  i  Avancuar,  i cili zgjat  6 javë ka një program mësimor i cili  është hartuar në përputhje me kërkesat për zhvillimin e karrierës në Forcat e Armatosura. Ai ofron për  kursantët zhvillimin  e kapaciteteve intelektuale, rritjen e shkallës së gjykimit dhe të aftësisë për të  marrë  përsipër detyra të rëndësishme . Ky program mësimor, merr përsipër zhvillimin e kapaciteteve themelore të programit të kursit  , reflekton një nivel me të lartë të eksperiencës, ofron standarte  për  veprimtarinë  e  kursantit  duke  ndikuar  drejtpërsedrejti në  krijimin e hapësirave të nevojshme   për  vetëzhvillim.   Programi mësimor  i kursit të  avancuar, harmonizon natyrshëm eksperiencën individuale me parimet themelore të drejtimit duke ofruar teknika e procedura pune  standarte.

Zv/Komandanti i ANO-së Nënkolonel Muhamed  Guza  në takimin me kursantët i garantoi se përkushtimi dhe serioziteti i punës së tyre do të gjej mbështetje maksimale nga e gjithë struktura e ANO-së. 

Ambasadori i SHBA-së zoti Donald Lu zhvilloi një leksion në Kursin e Lartë të Sigurisë dhe Mbrojtjes në AFA në Komandën e Doktrinës dhe Stërvitjes.

Ambasadori i ShBA-së zoti Donald Lu zhvilloi më datë 07.10.2016, një leksion mbi çështje të terrorizmit, krimit të organizuar dhe luftës kundër tij me kursantët e Kursit të Lartë të Sigurisë dhe Mbrojtjes.

Zoti Lu theksoi se:- “Rritja e kontigjenteve të rekrutuarëve për tu bërë pjesë e grupeve dhe organizatave terroriste që veprojnë kryesisht në Siri, Irak, etj,  është një shqetësim serioz. Ky numër ka qënë në rritje nga vendet ballkanike, kryesisht Shqipëri, Kosove, Maqedoni etj.

Rekrutimi i terroristëve ka baza ideologjike dhe ekonomike, e cila e bënë më të vështirë luftën kundër tyre. Mbështetja dhe asistenca nga institucionet Amerikane të sigurisë do të jetë e vazhdueshme jo vetëm për Shqipërinë por edhe rajonin dhe me gjerë”.

Takimi vijoi me pyetje nga të pranishmit.

Komandanti i AFA Kolonel Ruzhdi Kuçi, i dha zotit ambasador  Çertifikatën “Për kontributin në performancën e zhvillimit të kursit të KLSM si lektor nderi’’, si dhe një libër me përmbledhje të temave dhe leksioneve të zhvilluara në KLSM.

Zhvillohet ceremonia e hapjes se kurseve në Akademinë e Forcave të Armatosura.

Më datën 3.10.2016 në auditoriumin e Shtabit të Përgjithshëm të FA u zhvillua ceremonia e fillimit të kurseve në Akademinë e Forcave të Armatosura për vitin akademik 2016-2017. Në ceremoni morrën pjesë Komandanti i Komandës së Doktrinës dhe Stërvitjes Gjeneral Brigade Dedë Prenga, Komandanti / Rektori i Akademisë së Forcave të Armatosura, Kolonel Ruzhdi Kuçi, drejtues të institucioneve të KDS, përfaqsuesi amerikan pranë Qëndës së Simulimit zoti Dee Esplin,  stafi akadamik dhe mbështetës i AFA  si dhe personeli i Komandës së Doktrinës dhe Stërvitjes.

Në fjalën e hapjes në ceremoni Komandanti/Rektori i AFA Kolonel Ruzhdi Kuçi, shprehu kënaqsinë  për të përshëndetur kursantët me rastin e fillimit të vitit akademik …“Kursit të Lartë të Sigurisë dhe Mbrojtjes  që ka filluar në shtator, tashmë i bashkohen edhe Kursi i Lartë i Oficerit, Kursi i Komandës dhe Shtabit të Përgjithshëm, si dhe pak ditë më vonë edhe Kursi Themelor i Oficerit të Shtabit dhe kurset e gjuhëve të huaja në QGJH”…. Në fjalën e tij Komandati/Rektori i AFA vlerësoi punën e bërë nga stafi i KLSM, Shefi i Deparatamentit të Strategjisë për mbarëvajtjen e kursit, si dhe i inkurajoi të gjithë pjesëmarrësit që krahas dijeve që do të përftohen në këto auditore të ndajnë së bashku eksperiencën e tyre në fushën e Sigurisë dhe të Mbrojtjes dhe atë operacionale. …”Synimi ynë me kurset që zhvillojmë në Akademi është përpunimi i vlerave dhe parimeve kolektive të FA që motivojnë akademistët dhe trupën pedagogjike për arritjen e qëllimit institucional dhe efekteve të dëshiruara; t’ju mësojmë oficerëve si të mendojnë dhe jo çfar të mendojnë. T’ju sigurojmë drejtuesve të rinj njohuritë dhe aftësitë e duhura për planëzimin dhe ekzekutimin e spektrit të plotë të operacioneve luftarake, konflikteve me intesitet të lartë, operacioneve të mbështetjes së paqes dhe sfidave të reja për një mjedis kompleks dhe me të panjohura, …Stafi i AFA do të jetë shumë i përkushtuar që të mundësoj integrimin Tuaj në mjedisin akademik dhe të krijojë kushte për një arsimim cilësor dhe konkuruas, konform dhe të krahasueshëm me akademitë homologe të vendeve të tjera”. 

Komandanti i Komandës së Doktrinës dhe Stërvitjes Gjeneral Brigade Dedë Prenga në fjalën përshëndetëse ju uroi suksese studentëve për këtë fillim vitin akademik. Në fjalën e tij Komandanti i KDS vuri në dukje se …”Kursi i Lartë i Sigurisë dhe Mbrojtjes që ka filluar 4 javë më parë është një vlerë e shtuar për Akademinë e Forcave të Armatosura dhe vetë Forcat e Armatosura. Vlerësoj punën e bërë nga stafi akademik  për masat që ka marrë duke bërë të mundur që KLSM-2016 të vijoj me sukses të plotë. Për të gjithë Forcat e Armatosura Kursi Lartë i Sigurisë  dhe Mbrojtjes është një arritje e madhe. Për këtë kanë një meritë të veçantë gjithë pedagogët që organizojnë e drejtojnë Kursin të zhvillohet në të njëjtin nivel si edhe në shkollat e NATO-s”...

Gjithashtu Gjeneral Brigade  Dedë Prenga në fjalën e tij, përshëndeti edhe kursantët që kanë fituar të drejtën të ndjekin kurset e KLO e KKSHP në vitin akademik 2016-2017.Harmonizimi i dijes me praktikën në Qëndrën e Simulimit do t’ju bëj edhe më të ditur dhe më professional. Jashtë kohës së programuar keni mundësine të shfletoni literaturë të ndryshme dhe këto njohuri ti shkëmbeni mes jush duke dhënë eksperiencën tuaj.  

Në fund Komandanti i KDS, Gjeneral Brigade Dedë Prenga i uroi suksese në përmbushje të misionit të gjithë personelit kursantë, trupës pedagogjike dhe mbështetëse. 

Në Kursin e Lartë të Oficerit marrin pjesë 15 n/kolonelë nga Forcat e Armatosura të RSH dhe 2 n/kolonelë nga Forca e Sigurisë së Kosovës. Në Kursin e Komandës dhe Shtabit të Përgjithshëm marrin pjesë 25 majorë nga Forcat e Armatosura të RSH dhe 2 majorë nga Forca e Sigurisë së Kosovës. Kursi i Lartë i Oficerit dhe Kursi i Komandës dhe Shtabit të Përgjithshëm do të përfundojë më 14.07.2017.