galeria kryesore

QS po zhvillon stërvitjen simuluese CAX ‘’ADRION 15”

21 Maj 2015. Që prej disa ditësh në mjediset e QS,  po zhvillohet stërvitja “ADRION 15”.

Kjo stërvitje është stërvitje rajonale, e përvitshme, me pjesëmarrjen e 6 vendeve të rajonit,si: Shqipëri, Itali, Greqi, Slloveni, Kroaci, Mali I Zi. Stërvitja CAX në QS i paraprin stërvitjes live që do te zhillohet pas afro një muaji, ku Sllovenia është vendi pritës.

Fokusi kryesor i kësaj stërvitje, është integrimi i të gjithë komponenmtëve detarë të vendeve të rajonit për menaxhimin e kufijve detarë, parandalimin e trafikut detar etj.

Faza e parë e zhvillimit të stërvitjes ka konsistuar në përgatitjen e trajnim një javor në Qëndrën e Simulimit për përdorimin e programit JCATS. Faza e dytë, përfshin një periudhë 4 ditore, ku luhet sipas skenarëve të parapërgatitur imagjinar, listës së ngjarjeve e incidenteve, të drejtuara nga vendet respektive ku secili prej tyre ka një zonë përgjegjësie për monitorimin e detit.

Audiencë parësore në këtë stërvitje janë ekuipazhet e anijeve të tëgjitha vendeve pjesëmarrëse në stërvitje dhe si audiencë dytësore është personeli i Forcës detare, forcës ajrore, për operacionet e kërkim-shpëtimit si dhe personeli trajnues i Qëndrës së Simulimit.

Qëllimi i kësaj stërvitjeje është nxitja e mirëkuptimit të ndërsjellë, për rritjen e vetëdijes sëpërbashkët dhe të kuptuarit e procedurave operative, rritja e ndërveprimit ndërmjet flotave të iniciativës ADRION me anë të njohjes reciproke të pajisjeve dhe aftësive, në ushtrimin e ushtrimeve në një mjedis shumëkombësh dhe përdorimin e procedurave të përbashkëta në situata të ndryshme operative; trajnimi i komandantëve dhe shtabeve, në planifikimin dhe kryerjen e Operacioneve Detare Shumëkombëshe; trajnimi i komandantëve dhe shtabeve në përdorimin e procedurave standarde në zhvillimin e objektivave të trajnimeve etj.

Objektivat trajnuese në këtë stërvitje kanë të bëjnë me ; Promovimin e sigurisë dhe stabilitetit rajonal; njohjen më procedurat e zakonshme për veprimin e njësive partnere dhe forcave shumëkombëshe;  kryerjen e operacioneve të ndalimit; kryerjen e operacioneve SAR; planifikimi dhe përgatitja për lëvizje taktike; integrimi i informacionit të intreligjencës si dhe mbajtjen e një panorame të një fuqie detare rajonale.

Qëndra e Simulimit, ekipi i CUBIC dhe të gjithë pjesëmarrësit në stërvitje po  vazhdojnë të  ndjekin hap pas hapi shkallën e përvetësimit dhe zbatimit të objektivave të trajnimit dhe ato të stërvitjes.

View the embedded image gallery online at:
http://www.tradoc.mil.al/index.php/en/#sigFreeIdb1a2d501e5

 

Zhvillohen testimet e përgatitjes fizike të personelit ushtarak të KDS.

20 Maj 2015. Prej disa ditësh, në Komandën e Doktrinës dhe Stërvitjes ka filluar testimi i përgatitjes fizike i personelit ushtarak të institucioneve të varësisë dhe shtabit të KDS.

Testimet e përgatitjes fizike po realizohen në përputhje me udhëzimet e SHSHPFA për trajnimin, stërvitjen dhe vlerësimin e FA për vitin 2015, sikundër dhe në kuadër të kriterit bazë për ecurinë në karrierë të ushtarakut.

Komisioni i ngritur për këtë qëllim nga Dega e Arsimimit,Stërvitjes dhe Kurrikulave, në këto testime ka synuar evidentim sa më real të rezultateve dhe gjëndjes së kondicionit fizik të personelit të testuar.

Testimet të cilat do të vazhdojnë dhe në ditët në vijim konsistojnë në tre disiplina; atletikë 3200m, palosje-shpalosje dhe ulje - ngritje mbi duar.

View the embedded image gallery online at:
http://www.tradoc.mil.al/index.php/en/#sigFreeIdb3efa38f14

Ditë betimi dhe çertifikimi në Shkollën e Trupës, Bunavi

15.05.2015.  Në mjediset e Shkolles së Trupës, Bunavi, Vlorë, u zhvillua ceremonia e betimit dhe  çertifikimit të ushtarëve profesionistë të cilët përfunduan kursin 12 javor të stërvitjes individuale bazë (SIB). Në këtë kurs u trajnuan dhe u çertifikuan 195 kursantë, të rinj e të reja nga mbarë vendi, medëshirën për tu bërë pjesë e Forcave të Armatosura.

Në cermoninë e çertifikimit ishin të  pranishëm  SHSHPFA, Gjeneralmajor Jeronim Bazo, Zv/komandanti i KDS, Kolonel Ruzhdi Kuçi, si dhe personeli mësimor i Shkollës së Trupës. 

Fjalën e rastit për efektivat dhe të ftuarit e mbajti Shefi i Shtabit  i SHT Buanvi, Nënkolonel Vilson Bufazi.

Në fjalimin e tij Nënkolonel Bufazi, ndër të tjerash theksoi se:“Kjo ceremoni i dedikohet këtyre të rinjve, të rreshtuar në këtë shesh, që për 12 javë stërvitje këtu në Bunavi, demonstruan zellin, sakrificat, dinjitetin, durimin, motivimin, bashkëpunimin e përkushtimin, për të realizuar objektivat e programit të Stërvitjes Bazë. Sot ndjemi më krenar, pasi kemi realizuar me sukses një pjesë të misionit tonë të ri duke i shtuar radhëve të  Forcave të Armatosura, këta djem e vajza, tashmë të aftë e të certifikuar për të shërbyer në radhët e tyre. Ndihemi krenar për produktin e punës, për këtë forcë të madhe ushtarake që është stërvitur prej vitit 2003, për përpjekjet e vazhdueshme tuaja në drejtim të konsolidimit të sistemit të stërvitjes së ushtarit profesionist, për ambicjen tuaj për të zbatuar sdandarde të avancuara në procesin stërvitor, të barazvlefshme me ato të ushtrive të vëndeve të NATO-s, për gjithçka që ju keni bërë për edukimimin me aftësi luftarake të ushtarëve të rinj në përmbushje të misionit dhe në interes të konsolidimit të Forcave të Armatosura.

Ceremoninë e përshëndeti dhe SHSHPFA, Gjeneralmajor Jeronim Bazo, i cili pasiju uroi suksese të mëtejshme ushtarëve profesionistë të sapo çertifikuar. falënderoi për profesionalizmin dhe punën e bërë nga oficerët dhe nënoficerët e SHT, për stërvitjen e ushtarëve profesionistë. Në fjalën e tij, ndër të tjerash theksoi se: “Njohuritë e fituara këtu në Bunavi, rregullin, disiplinën, punën me teste dhe standarte duhet t’i vini në zbatim në repartet e Forcave të Armatosura ku ju do të shërbeni. Të mbash uniformën e nderuar të Forcave të Armatosura dhe t’u përkushtohesh atyre është shërbimi më i madh që së bashku mund t’i bëhet Atdheut tonë të përbashkët”- përfundoi gjeneral Bazo.

Në përfundim të cermonisë për ushtarët profesionistë të cilët gjatë kursit janë dalluar për arritje të larta në disiplinë, në stërvitje si dhe në jetën e përditëshme në repart u ndanë çertifikatat, ku ndër ta dallohen: PR-I Fatjon Zaça, PR-I Edison Piro, PR-I Januz Malaj,PR-I Albano Cara.

 

 

Shkolla e Bunavisë, që prej krijimit të saj (viti 2003), ka trajnuar në Programin e Stërvitjes Individuale mbi 13000 ushtarë aktiv, stundentë të  ish Universitetit Ushtarak, pas universitar dhe ushtarë profesionitë të Forcave të Armatosura dhe ka fituar eksperiencën e duhur për realizimin me sukses të misionit të ri për të ardhmen.

View the embedded image gallery online at:
http://www.tradoc.mil.al/index.php/en/#sigFreeId574bbdd77e

Përfundon stërvitja e planëzimit “bk në luftimin mbrojtës” CPX/CAX “ROZAFA 2015-1” me kursantët e KTHOSH në QS.

06 Maj 2015. Në vijim të programimit mësimor nga data 14 – 29 prill 2015 me kursantet e KTHOSH u zhvillua stërvitja e planëzimit “Rozafa 2015-1”. Stërvitja u realizua në Bashkëpunim me  Qendrën e Simulimit në përputhje me procedurat e përcaktuara në Direktivën e Stërvitjes të NATO-s Bi-SC 75-3, Direktivën e Stërvitjes DS-7 dhe Standartet Kombëtare. Fokusi kryesor i kësaj stërvitje  ishte aplikimi në praktikë i njohurive teorike mbi procedurat e vendimmarrjes në nivel batalioni të përfituara nga kursantët gjatë procesit mësimor në AFA.

Qëllimi i stërvitjes ishte aftësimi i kursantëve të KTHOSH për të kryer procedurat e vendim marrjes ushtarake dhe të planëzimit operacional në nivel shtabi batalioni si dhe njohja dhe ambjentimi i tyre me dinamikën e zhvillimit të luftimit.

Në stërvitje morrën pjesë Departamenti i Operacioneve, Departamenti i Kurseve si dhe pedagogë të Departamentit të Lidershipit. Stërvitja e planëzimit u ndoq nga afër nga Komandanti i AFA, Kolonel Idriz Haxhiaj, Dekani i Fakultetit të FSM, Kolonel Roland Berzani, shefi i Departamentit të Operacioneve, shefi i Departamentit të Kurseve, shefi Departamentit të Lidershipit dhe Shkencave Shoqërore, përfaqsuesi i CUBIC-ut pranë Qëndrës së Simulimit zoti Dee Espling, si dhe përfaqsues të Qëndrës së Simulimit.

Grupet mësimore punuan të ndarë në tre sindikata njëra në qendrën e simulimit për përvetësimin e programit JCTS, ndërsa me dy sindikatat punuan për procesin e vendimmarjes.

Për rreth dy javë e gjysëm kursantet e KTHOSH nëpërmjet kësaj stërvitje aplikuan në praktikë njohuritë teorike të përfituara gjatë procesit mësimor të zhvilluar në AFA duke ekzekutuar nëpërmjet programit JCATS vendimin e marrë nga vetë kursantet në përfundim të procesit të vendimmarrjes ushtarake të zhvilluar pranë AFA.

Gjatë fazës së ekzekutimit nga Qendra e Simulimit dhe AFA u sigurua një mjedis mësimi real i cili ndikoi në përmirësimin e njohurive dhe aftësive të kursanteve të KTHOSH për ti aftësuar ata për të vepruar si oficer shtabi në repartet ku ata kryejnë detyrat.

Objektivat kësaj stërvitje ishin:                                                      

1.         Aplikimi në praktikë i njohurive teorike të përfituara,  në lidhje me procesin e vendim marrjes ushtarake dhe planëzimit operacional në nivel batalioni, në rolin e oficerit të shtabit. Vlerësimi konkret i veprimtarisë vendim marrëse dhe planifikuese nëpërmjet programit kompjuterik.   

2.         Vlerësim objektiv i pjesëmarrësve në stërvitje në aplikimin në praktikë të njohurive të fituara si dhe aftësimi në planizimin dhe zhvillimin e luftimit të bk në mbrojtje.

3.         Njohja, përvetësimi  dhe aplikimi në stërvitje i programit JCATS.

4.         Identifikimi i problemeve dhe mësimeve të nxjerra për përmirësimin e programit dhe mënyrën e zhvillimit të kësaj stërvitjeje. 

Stërvitja u zhvillua në tre faza:

1.         Faza e planëzimit operacional. Gjatë kësaj faze e cila u zhvillua në ambjetet e Akademisë së Forcave të Armatosura kursantët zhvilluan procesit të vendimmarrjes ushtarake dhe në fund të tij morën vendimin mbi zhvillimin e operacionit “ROZAFA 2015-1” i cili u ekzekutua në fazën e tretë. Procesi u zhvillua nga vetë kursantët nën mbikëqyrjen e AFA dhe Qendrës së Simulimit.

2.         Trajnimi dhe njohja me programin JCATS. Gjatë kësaj faze e cila u zhvillua në ambientet e Qendrës së Simulimit kursantët u njohën nga instruktorët e Qendrës së Simulimit me programin JCATS dhe mënyrën se si do të zhvillohej faza e tretë.

3.         Faza e ekzekutimit u zhvillua në ambientet e Qëndrës së Simulimit. Gjatë kësaj faze kursantët e KTHOSH kryen detyrat e Oficerit të Shtabit të Batalionit në pozicione të ndryshme. Gjithashtu në këtë fazë u angazhuan pedagogë dhe personel drejtues i AFA të cilët për të krijuar një mjedis sa më real kryen detyra në kuadër të shtabit të brigadës.

Qëndra e Simulimit, ekipi i CUBIC pranë saj si dhe  pedagoget e AFA bënë të mundur vëzhgimin dhe vlerësimin e stërvitjes “ROZAFA 2015-1” me profesionalizëm. Ky ekip gjithashtu dha shpesh asistencën e tij gjatë gjithë  procesit duke ndjekur hap pas hapi shkallën e përvetësimit dhe zbatimit të objektivave të trajnimit dhe të stërvitjes.

View the embedded image gallery online at:
http://www.tradoc.mil.al/index.php/en/#sigFreeId0c70728a03

Ekipi i KDS zë vendin e parë në kampionatin e shahut në rang FA.

30 Prill 2015. Për një javë rresht në mjediset e garnizonit ushtarak “Skënderbej” u zhvillua Kampionati i Parë i Shahut në Forcat e Armatosura. Në këtë kampionat morën pjesë shahistët më të mirë të përzgjedhur nga konkurrimi në të gjitha njësitë dhe repartet e FA, ku bëntë pjesë dhe ekipi i KDS.

Ky kampionat u zhvillua në bashkëpunim me Federatën Shqiptare të Shahut dhe në prani të Mjeshtrit Ndërkombëtar të shahut, profesor Ilir Seitaj.

Në ceremoninë e mbajtur me rastin e ndarjes së cmimeve ishin të pranishëm: Shefi i Shtabit të Përgjithshëm i FA, Gjeneralmajor Jeronim Bazo, përfaqësues të Federatës Shqiptare të Shahut, gjeneralë dhe ushtarakë të tjerë të Ministrisë së Mbrojtjes, Shtabit të Përgjithshëm dhe Forcave të Armatosura etj.

SHSHPFA, Gjeneralmajor Jeronim Bazo, pasi përshëndeti pjesëmarrësit e shprehu mirënjohjen për mbështetje dhe njohje nga Federata e Shahut e Shqipërisë, nënvizoi se tradita e nisur duhet  çuar më tej, me qëllim nxjerrjen e shahistëve të shquar dhe profesionistë dhe nga radhët e FA. Më pas, për fituesit u shpërndanë kupa dhe diploma.

 

Vendin e parë në këtë kampionat e merituan shahistët e Komandës së Doktrinës dhe Stërvitjes, në vendin e dytë u rendit ekipi i Forcës Tokësore, ndërsa në vendin e tretë ekipi i Policisë Ushtarake.

View the embedded image gallery online at:
http://www.tradoc.mil.al/index.php/en/#sigFreeId7de312a35d