JCATS

JCATS është sistem Simulimi i përbashkët, gjithëpërfshirës (force ajrore, tokësore, dhe detare) dhe ndëraktiv me rezolucion të lartë dhe me përshtatshmëri në të gjithë spektrin e kërkesave operacionale.

Mundëson modelimin e luftimeve në terren të dixhitalizuar duke përdorur mbi 100.000 agregatë dhe sisteme individuale.

JCATS është shumë efektiv kur përdoret për të trajnuar komandantë dhe shtabe nga nivel kompanie deri në nivel brigade, dhe përdoret në mënyrë intensive nga SHBA-ja për të përgatitur repartet / njësitë e saj.

Gama e operacioneve të JCATS:

JCATS përdoret në zgjidhjen e detyrave për të gjitha llojet e operacioneve:

  • Operacione Luftarake
  • Operacione Paqeruajtëse
  • Operacione për EmergjencatCivile
  • Operacione Humanitare
  • Operacione për Parandalimin e Luftrave
  • Operacione për Zgjidhjen e Konflikteve